Támogató aláírások gyűjtésébe kezd a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, így szeretnék nyomatékosítani, hogy a város lakosságára reprezentatív a városzászló, jelentette be Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere sérelmezi, hogy előbb alapfokú majd a legfelsőbb bíróság is arra a szubjektív indokra hivatkozva érvénytelenítette a városzászlót, hogy az nem reprezentatív a város lakosságára.

Antal Árpád rámutatott: a bírónak nem kompetenciája szakmai szempontból elemezni, hogy mit jelentenek a városzászló szimbólumai, erre van az Országos Heraldikai Bizottság, amely elfogadása előtt jóváhagyta a zászlót. Másrészt szubjektív a bíró indoklása, miszerint a zászló nem reprezentatív a város lakosságára.

Újrakezdik a városzászlóért folytatott harcot

Nem törődünk bele, elölről kezdjük. Ha nem elég 21 önkormányzati képviselő döntése, akkor vissza kell menni az emberekhez, meg kell kérdezni tőlük mit gondolnak, egyetértenek-e azzal, hogy ez a zászló őket képviseli”, fogalmazta meg Antal Árpád, aki szerint szeptember 25-től, hétfőtől az önkormányzat standokat helyez ki Sepsiszentgyörgy több pontján, és arra kéri a lakosokat, hogy írják alá a kezdeményezést. A standoknál két hétig gyűjtik az aláírásokat, azt követően egy online felületen lehet majd támogatni az ügyet.

Úgy gondolom, azok a román anyanyelvűek, akik Sepsiszentgyörgyön élnek, nyilvánvalóan különbséget tudnak tenni a székely zászló és a város zászlaja között. Erről az ügyről nem egy olyan bírónak kell döntést hoznia, aki nem itt él, nem ismeri a sepsiszentgyörgyi életérzést, jelképeinket, hanem a város lakóira kell ezt bíznunk”, mondta Antal Árpád.

Antal Árpád | Fotók: Kocsis B János

Véleménye szerint a sepsiszentgyörgyi román közösség is meg kellene mutassa, hogy a városzászló ellen perelő, megélhetési provokátorokból álló Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma nem képviseli őket, ez a szervezet soha nem méretkezett meg egyetlen választáson és soha nem tudta felmutatni a román közösség valós támogatását.

Sepsiszentgyörgy polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy nemzetiségtől függetlenül írják alá ezt a kezdeményezést. „Ne engedjük, hogy egy brassói bíró döntsön a mi városunk ügyéről. Ez a mi városunk, a mi felelősségünk, a mi zászlónk! Nem lehet jogi vagy közigazgatási eszközökkel korlátozni jelképeink és szülőföldünk iránti szeretetünket. Meg kell mutatnunk közösségünk erejét, azt, hogy a zászló minden sepsiszentgyörgyit képvisel!”, szólított fel Antal Árpád.

Nincs jogbiztonság, ha egy bíró szubjektív szempontok szerint ítélhet

Antal Árpád felidézte a városzászló elfogadásának majd visszavonásának sok évig húzódó történetét. Ennek végén a legfelsőbb bíróság helyt adott a brassói bíró alapfokú döntésének és megsemmisítette azt a kormányhatározatot, amely jóváhagyta Sepsiszentgyörgy hivatalos zászlaját, arra hivatkozva, hogy Sepsiszentgyörgy magyar többségű város, így a helyi tanácsban is magyarok vannak többségben ezért nem releváns az ő többségi döntésük.

A legfelsőbb bíróság lesöpörte a kormány racionális válaszát, amelyben rámutatnak, hogy az alapfokú bíróság hibásan értelmezte a vonatkozó törvényt és szubjektív megítélés alapján hozott ítéletet. A kormány értelmezése szerint a bíróságnak nem kompetenciája azt megítélni, hogy a sepsiszentgyörgyi városzászló reprezentatív vagy sem, illetve az, hogy szakmai szempontból értelmezze a szimbólumokat, hiszen ebben egyedül az Országos Heraldikai Bizottság illetékes, amely jóváhagyta a városzászlót.

Antal Árpád szerint jelzi, hogy valami nincs rendben az igazságszolgáltatással, ha egy bíró szubjektív megítélésén múlik a peres ügyek végkimenetele, hiszen miközben érvénytelenítették a sepsiszentgyörgyi városzászlót, hivatalos maradt Kovászna megye zászlaja. Mindkét szimbólumot ugyanazon törvény alapján, ugyanazzal a procedúrával fogadták el, mindkettő miatt per indult csak éppen ellenkező ítélet született.

A jogbiztonságról szólva Sepsiszentgyörgy polgármestere sokkolónak tartja azt a bírósági ítéletet is, amelyben – mint arról beszámoltunk - felfüggesztett büntetést kapott az a részegen vezető rendőr, aki balesetet okozott és meggyilkolt egy sepsiszentgyörgyi fiatalembert.