A sepsiszentgyörgyi önkormányzat újra megpróbálja megszerezni a gazdátlan és romos Szakszervezeti Művelődési Ház tulajdonjogát. Antal Árpád polgármester szerint találtak jogi megoldást és most megvan a politikai akarat arra, hogy a kormány rendezze ezt a több hazai várost is érintő problémát. Ha viszont ezúttal sem járnak sikerrel, akkor lemondhatnak, hogy valaha is rendeződik ezen ingatlan helyzete, véli Antal Árpád, aki szerint a köznyelvben kultúrpalotaként ismert sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Háza a város egyik szégyenfoltja.

Az országban 42 Szakszervezetek Művelődési Háza van, azok egy része a sepsiszentgyörgyihez hasonlóan gazdátlan és romos. Az épületek a román állam tulajdonában vannak, amely a szakszervezeteknek adta használatba. A sepsiszentgyörgyi kultúrpalota jogi helyzete igencsak bonyolult, hiszen egyrészt az állam vagyonával gazdálkodó pénzügyminisztérium nem tud arról, hogy birtokában van az ingatlan, másrészt annak idején egy olyan szakszervezethez került használatba, amelynek ma nincs jogutódja.

Antal Árpád polgármester

Sepsiszentgyörgy önkormányzata évek óta sikertelenül próbálta megszerezni a kultúrpalota tulajdonjogát. Antal Árpád szerint egy alkalommal voltak közel ahhoz, hogy kormányhatározattal rendezzék a helyzetet, két illetékes minisztérium jóváhagyta ám az igazságügy minisztérium elutasította a kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a használati jog visszavonásához szükség van a szakszervezet hozzájárulásához. “Nyilvánvalóan nem lehetett megtenni, mert ez a szakszervezet jogilag nem is létezik, így nem lehet megszerezni valakinek a hozzájárulását, aki nem is létezik” – magyarázta a polgármester.

Antal Árpád szerint a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal az elmúlt hónapokban rendezte azt a problémát, hogy a Szakszervezetek Művelődési Háza nem szerepel a pénzügyminisztérium nyilvántartásában, ezért az önkormányzat névvel, címmel és kataszteri számmal bejegyeztette a telekkönyvbe az állam tulajdonát. Hasonlóan jár el több hazai város is és a következő hónapokban szeretnék egy csomagban, kormányhatározattal rendezni 3-4 Szakszervezetek Művelődési Háza helyzetét, számolt be a sepsiszentgyörgyi polgármester.

Hozzátette: a kormánykoalícióban erről döntés született, így most van politikai akarat és találtak jogi alapot is, hogy az állam visszavegye a szakszervezetektől azokat az épületeket amelyeknek bizonyíthatóan rossz gazdái voltak. „A Polgári Törvénykönyvben van egy rendelkezés, amely világosan kimondja: minden tulajdonos, kezelő vagy használati joggal rendelkező szervezetnek jó gazdaként kell viselkednie az általa kezelt ingatlannal. Szabad szemmel is látható, hogy a szakszervezet nem viselkedett jó gazdaként a sepsiszentgyörgyi épülettel, így a román állam a román kormányon keresztül büntetésként megvonhatja a használati jogot a szakszervezettől, anélkül, hogy hozzájárulását kellene kérnie” – magyarázta Antal Árpád.

romos kultúrpalota
Sepsiszentgyörgyi kultúrpalota | Fotók: Karda Zoltán Facebook oldala

A sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házában 2012-ben szűnt meg a tevékenység, miután közel 500.000 lejes adósságot halmozott fel a helyi költségvetés felé. Az elmúlt években a városközponti épület leromlott, ablakait betörték, az ingatlanban lévő tárgyakat ellopták vagy megrongálták, hajléktalanok költöztek be. Mivel nincs tulajdonában a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nem költhet sem az őrzésére sem a karbantartására. Ha viszont sikerülne megszerezni a főtéri épület tulajdonjogát, akkor az önkormányzat szeretné helyreállítani és újra beilleszteni a kulturális életbe, ahová többek között a jövendőbeli filharmónia koncerttermét rendeznék be.