Újra régi fényében ragyog Sepsiszentgyörgy egyik legrégebbi épülete, nem mementóként a régmúlt időknek, hanem hasznára és javára a jelen és a jövő magyarságának, állapította meg Potápi Árpád János a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Református Vártemplom vasárnapi megszentelésén. Sepsiszentgyörgy egyetlen középkori műemlék épületét, a Református Vártemplomot és a körülötte lévő épület együttest – várfalat, bástyát, az egykori német iskola épületét, tornyot, ravatalt – felújították és közösségi házat, parókiát építettek a magyar kormány, a sepsiszentgyörgyi és a háromszéki önkormányzatok támogatásával.

Kató Béla református püspök
Kató Béla református püspök lelkészek körében | Fotók: Erdélyi Református Egyházkerület

A Református Vártemplom felújítási munkálatainak befejeztével vasárnap hálaadó Istentisztelet keretében szentelték meg az épületet, az eseményen jelen volt Potápi Árpád János a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, illetve több háromszéki politikus. Az esemény kezdetén, annak jeleként, hogy a jövőnek újították fel a templomot, három kisgyereket kereszteltek meg.

Református Vártemplom újraszentelése
Református Vártemplom újraszentelése | Fotók: Erdélyi Református Egyházkerület

Ezt követően Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében rámutatott: csodaszámba ment ami velünk, erdélyi magyarokkal, az elmúlt 10 esztendőben az anyaország támogatásával történt. „Ha el is gáncsolták a mi hazai terveinket – utalt a püspök a Vártemplom restaurálására megnyert majd a hazai hatóságok által elgáncsolt Európai Uniós projektre meghallgatásra találtunk az anyaországban”. Kató Béla emlékeztetett, hogy a sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom csak egy abból a 400-ból, amely magyarországi támogatással újul meg. „Európának üzenjük, hogy mi megőrizzük a gótikát, az orgonaszót, a szellemi terméket amit 2000 év alatt létrehozott a zsidó-keresztény kultúra. Megőrizzük nyelvünket, kultúránkat és hitünket” – összegzett a református püspök. A hálaadó Istentiszteleten beszédet mondott Incze Zsolt esperes, illetve a Református Vártemplom mindhárom lelkésze – Dénes Előd, Bucsi Zsolt Tamás és Dénes Katinka – és Kanyó Albert gondnok.

A közösség teljesítménye abban mérhető, mennyit tud a következő nemzedékeknek átadni

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár ünnepi beszédében felidézte, hogy a Vártemplom renoválása során a templomtorony szerkezetében talált 1828-as emlékirat is arról tanúskodik, hogy akkoriban is széles körű összefogás kellett a pusztító földrengésben megrongált épület helyreállításához. Hangsúlyozta: most is sok mindenki közös összefogására volt szükség a Vártemplom újjáépítéséhez, így a gyülekezet és a mesteremberek munkája, valamint az erdélyi református egyházkerület, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, Kovászna Megye Tanácsa és a Magyar Kormány együttműködésének eredménye, hogy a város egyik legrégebbi épülete újra régi fényében ragyog, nem mementóként a régmúlt időknek, hanem hasznára és javára a jelen és a jövő magyarságának.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Vártemplom újjászentelésén | Fotók: Erdélyi Református Egyházkerület

Potápi Árpád János rámutatott: a közösség teljesítménye abban mérhető, mennyit tud a következő nemzedéknek átadni, megtartani, megújítani és felépíteni. A nemzetpolitikai államtitkár emlékeztetett, hogy a Magyar Kormány idén a nemzeti újrakezdés évét hirdette meg és ebben a programban új elemekkel egészítette ki az eddigi támogatásokat. Idén egységes keretben zajlik az oktatás, a kultúra, az egyházak, a sport, az ifjúság, a cserkészet, a közösségépítés és a diaszpóra támogatása. „Hiszünk a magyar közösségek megújulásban, abban hogy minden magyar számára a szülőföldön tudjuk biztosítani a megmaradás és gyarapodás feltételeit. Mindig számíthatnak ránk, mi is számítunk Önökre” – fogalmazta meg Potápi Árpád János.

Antal Árpád
Antal Árpád polgármester a Vártemplom újjászentelésén | Fotók: Erdélyi Református Egyházkerület

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester beszédében kifejtette: „Ahogyan mi az elődeinket, a mi hétköznapjainkat és ünnepeinket is mérlegre teszik az utánunk következők. Akkor derül ki igazán, hogy erőnk, tenni akarásunk, összefogásunk elég volt-e.” A sepsiszentgyörgyi elöljáró hangsúlyozta: nem tudni, mit kell kiállnunk a következő évszázadokban, de ma hitünkről és élni akarásunkról tettünk tanúbizonyságot azáltal, hogy a Református Vártemplomot – a város egyetlen megmaradt középkori, legértékesebb és legfestőibb épületét – továbbörökítjük a következő nemzedékeknek”.