Dávid György plébános és Bordás Attila volt ’56-os politikai fogoly vette át kedden Sepsiszentgyörgyön a magyar állami kitüntetéseket, amelyeket Áder János köztársasági elnök adományozott március 15-én a magyar nemzeti ünnep alkalmából. A járványhelyzet miatt a Bod Péter megyei könyvtárban, zárt körű ünnepség keretében Tóth László csíkszeredai magyar főkonzul adta át a kitüntetéseket a két sepsiszentgyörgyi díjazottnak. „Nehéz időkben még inkább szükségünk van olyan példamutató személyiségekre mint a ma kitüntetésben részesülők, akik segítenek az eligazodásban, akik előttünk járva eloszlatják kételyeinket és megmutatják számunkra a helyes irányt” – mondta Tóth László.

A főkonzul hozzátette: a világjárvány miatt rendkívüli időket élünk, de nem feledkezhetünk meg az erdélyi, székelyföldi magyarság mindennapjait meghatározó alapvető kérdésekről, a szimbólum és anyanyelvhasználatról és a magyar identitás megőrzésével kapcsolatos problémákról. Leszögezte: a magyar kormány világossá tette, hogy a nemzeti és keresztény értékek mellett kötelezte el magát.

Dávid György plébános a hívei és nemzete szolgálatában

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király katolikus templom első plébánosának, Dávid Györgynek a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozták. Percze László konzul által felolvasott méltatás szerint a katolikus plébános szolgálati helyein tevékenyen segítette a magyarság újjászerveződését, akár lelkiségi csoportok vagy kulturális- és szociális segélyező csoportok formájában.

Dávid Gyürgy plébános
Dávid György plébános és Tóth László főkonzul

Dávid György rámutatott: az az elve, hogy mindig igent mond a meghívásokra és a kihívásokra. „Erős közösségekre van szükség, ahol megmarad a hit, a család, a vallás, a nemzet melletti elköteleződés. Imádkozom, hogy Magyarország kormánya folytassa az elkezdett munkát Isten dicsőségére és az emberek javára”, fogalmazta meg a plébános, aki arra kérte Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert és Tamás Sándor megyei tanácselnököt, hogy továbbra is bátran és határozottan képviseljék a közösséget.

Bordás Attilának elégtételt szolgáltattak a szenvedéseiért

Az egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár nyugalmazott tervezőtechnikusának, Bordás Attilának a Magyar Arany ÉFotrdemkeresztet adományozták. A laudációjában felidézték, hogy Bordás Attila az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű kiállása miatt kapta a kitüntetést. 1956-ban ugyanis a Székely Mikó Kollégium néhány diákjával megalapították a Székely Ifjak Szervezetét és egy évre rá március 15-én megkoszorúzták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművét. Még egy évvel később, 1958-ban ismét koszorúzni készültek, amikor a Szekuritáté emberei letartóztatták őket. Az akkor 16 éves Bordás Attilát 12 év börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben szabadult és a raboskodás alatt számtalan durva megaláztatásban, verésben és éhezésben volt része.

Bordás Attila volt politikai fogoly
Bordás Attila volt politikai fogoly

Bordás Attila könnyek közt elmondott köszöntőbeszédében elmondta: számára a kitüntetés elégtétel a szenvedésekért. „Kívánom, hogy megmaradjon Magyarország nemzetféltő, nemzetfejlesztő politizálása és az erős kapcsolat az elszakított területek magyarjai és az anyaország között. Mi is magyarok vagyunk, az unokáink is azok, minket letagadni mint ahogy a népszavazáson történt, megbocsáthatatlan ”, fogalmazta meg Bordás Attila.

A Magyar állami kitüntetések átadása mellett Tamás Sándor tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester emléklapot adott át a két kitüntetetteknek és rámutattak és megköszönték, hogy igent mondtak az igazságosságra és az életre, ezzel bizonyítva, hogy igenekre érdemes építeni.