A prefektúra ne a kézifék szerepét töltse be, hanem dolgozzon együtt az önkormányzatokkal a fejlesztések és közösségi együttműködés érdekében, fogalmazta meg az új háromszéki prefektussal szembeni elvárásait Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ megyeszékhelyi elnöke szerint Kovászna megye következő prefektusa,duly István uzoni polgármesterként megtapasztalta milyen amikor a prefektúra gáncsoskodik és rosszhiszeműen értelmezi a törvényeket, így várhatóan jó együttműködést fog kialakítani a háromszéki önkormányzatokkal.

Ráduly Istvánnak nem lesz könnyű dolga, hiszen jelenleg vannak olyan személyek a Kovászna megyei prefektúrán akik minden önkormányzati határozatot úgy néznek át, hogy keresik, mibe lehetne belekötni, mondta Antal Árpád. Hozzátette: ezek a személyek a korábbi prefektus Codrin Munteanu felvázolt feladatot követik, aki egy őszinte pillanatában azt nyilatkozta: „Székelyföldön a prefektusok feladata, hogy felhúzzák a kéziféket!”. „Szeretnék olyan országban élni, ahol nem számít ki a prefektus, ahol egyértelműek a jogszabályok és a kormánymegbízott nem tudja rosszhiszeműen értelmezni a törvényeket és azzal akadályozni az önkormányzatok munkáját”, fejtette ki Antal Árpád.

Ráduly István
Ráduly István háromszéki prefektus jelölt

Hozzátette: Ráduly István prefektusi jelölésekor az is szempont volt, hogy az uzoni polgármester jogász végzettségű és rendelkezik a magas rangú köztisztviselői státussal, így jogilag is el tudja bírálni, amikor a prefektúra dolgozói eléje tesznek egy határozatot és eldöntheti, hogy aláírja vagy sem. „Nem azt kérjük, hogy nézzék el az önkormányzatok hibáit, de levárjuk, hogy legyen tisztességes kapcsolat az intézmények között”, mondta Antal Árpád.

Ráduly Istvánnak le kell mondania polgármesteri tisztségéről!

Mivel a prefektusi tisztség összeférhetetlen a polgármesteri tisztséggel, Ráduly Istvánnak le kell mondania uzoni polgármesteri mandátumáról, magyarázta érdeklődésünkre Antal Árpád. Hozzátette: Uzonban az alpolgármester kap ideiglenes polgármesteri megbízatást, illetve a helyi tanácsnak lehetősége lesz a tanácstagok közül kinevezni valakit, aki segíti az ideiglenes polgármester munkáját. Ezt követően a kormány hatáskörébe tartozik, hogy időközi polgármesteri választásokat írjanak ki Uzonban, mondta Antal Árpád, aki emlékeztetett, hogy a háromszéki Csernátonban három és fél évig látta el feladatát az ideiglenes polgármester, miután a megválasztott elöljárót összeférhetetlenség miatt felfüggesztették tisztségéből.

Tisztességesebb hogy a prefektusokat politikailag nevezik ki

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az a törvénymódosítás, hogy a prefektus és alprefektusok politikai tisztséget töltenek be, tehát a kormánypártok nevezik ki és addig tart a megbízatásuk, míg a kormány tisztségben van. Az Alkotmányban is az szerepel, hogy a kormánymegbízott a kormány helyi képviselője, emlékeztetett Antal Árpád. Hozzátette: ha a kormány politikai alapon alakul meg, akkor a prefektusi tisztség is politikai alapon kell legyen kinevezve. Emlékeztetett, hogy Amerikában is az a gyakorlat, hogy amikor az államelnöknek lejár a mandátuma akkor az államigazgatás is csomagol és elhagyja tisztségét.

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint Romániában tulajdonképpen becsapás volt amikor évekkel ezelőtt a Demokrata Párti kormány úgy döntött, hogy a prefektus nem politikai tisztség, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy valójában politikai alapon nevezték ki a prefektusokat. Ezt bizonyítja az is, hogy a hazai prefektúrai rendszerben alig négy személy rendelkezik a magas rangú köztisztviselői tisztséghez szükséges képesítéssel.

Antal Árpád elmondta: a prefektusok kinevezéséről szóló kormánykoalíciós tárgyalások során abból indultak ki, hogy ne legyen hatalom koncentráció egy megyében. Az RMDSZ azt javasolta, hogy azokban a megyékben ahol egy kormánypárt rendelkezik a megyei tanács elnöki tisztségével és polgármesterekkel, a másik két kormánypárt valamelyike nevesíti a prefektust. Ezt az elvet elfogadta az USR-PLUS mivel nekik egyetlen megyében sincs tanácselnökük, ám elutasította a Nemzeti Liberális Párt (PNL) mivel számukra Bihar megye jelentett problémát, hiszen ott kétharmados többséggel nyertek a megyei tanácsban és Nagyváradon és hallani se akartak róla, hogy ne ők nevesítsék a prefektust. Antal Árpád szerint mivel az RMDSZ által javasolt elvet nem lehetett tartani, azt sikerült elérni, hogy az RMDSZ az erdélyi megyékben nevesítsen prefektusokat. „Örvendek, hogy Kovászna megyében RMDSZ-es prefektus lesz, aki abban érdekelt, hogy a törvények legyenek betartva, a megye fejlődjön és nem húzza be a kéziféket a fejlesztések és a közösségi együttműködés előtt”, mondta Antal Árpád.