A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint hétfőn 10 háromszéki közigazgatási egységben sárga- és 35 közigazgatási egységben zöld forgatókönyv szerint kezdődik a második iskolai félév, tájékoztatott csütörtökön Kiss Imre. A Kovászna megyei főtanfelügyelő szerint a 14 napra számolt koronavírus fertőzöttségi mutató alapján hétfőtől Sepsiszentgyörgyön, Árkoson, Csernátonban, Kökösben, Dálnokon, Lemhényben, Pojánban, Torján, Sepsiköröspatakon és Dobollón és az ezekhez tartozó falvakban csak az óvodások, elemi osztályos diákok és a végzős évfolyamok, így a nyolcadikosok, tizenkettedikesek, a szakiskolák harmadéves tanulói és a posztlíceumi osztályok utolsó éves diákjai térnek vissza az oktatási intézményekbe, a többi diák online folytatja.

A többi 35 háromszéki közigazgatási egység és a hozzájuk tartozó települések diákjai a zöld forgatókönyv szerint mindannyian visszatérhetnek a tanintézetekbe. Kovászna megyében jelenleg nincs egyetlen vörös besorolású közigazgatási egység sem. Ez szerint a 32.000 háromszéki tanuló 83 százaléka (26.558 diák) térhet vissza hétfőn az iskolapadba vagy óvodába.

Kiss Imre
Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő | Fotók: Kovács Zsolt

Kiss Imre felhívta a figyelmet, hogy az iskolakezdésre vonatkozó szabályok értelmében zöld besorolású közigazgatási egységnek számít az ahol legtöbb 1 ezrelék a fertőzöttségi mutató, sárga besorolásúak az 1 és 3 ezrelék közti közigazgatási egységek, illetve vörös besorolású az a közigazgatási egység, ahol a 14 napra számolt fertőzöttségi mutató meghaladja a 3 ezreléket.

Az oktatás szervezésére vonatkozó besorolás nem azonos azokkal a határértékekkel, amik alapján egy településen zajló többi tevékenységet (pl. vendéglátóipari és művelődési intézmények nyitva tartását) meghatározzák, hiszen azokat 1,5 ezrelékes fertőzöttségig tekintik zöld besorolásúnak, 1,5 és 3 ezrelék között sárga besorolásúnak és 3 ezrelék fölött vörös besorolásúnak.

A két párhuzamos besorolási módszer zavart okozna, vélhetően ezért jelentette be Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, hogy máris módosítani szeretnék az oktatás menetét szabályozó tervezetet. A miniszter javaslata szerint 1 ezrelékről 1,5 ezrelékre kellene növelni a fertőzöttségi rátának azt a felső küszöbét, ami alatt minden diák számára megnyitnak az oktatási intézmények. Számításai szerint ezzel a módosítással országos szinten 2,4 millió diák jelenhetne meg a tantermekben.

Frissítés:

A tanügyminiszter javaslata ellenére a forgatókönyvek nem változtak. Mégsem nő 1,5 ezrelékre a fertőzöttségi rátának az a felső küszöbe, ami alatt valamennyi tanintézmény megnyit egy adott településen. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter javaslata nem került be az egészségügyi és az oktatási tárca iskolakezdésről szóló közös rendeletébe.

A tanintézmények a korábban már bejelentett három forgatókönyv szerint nyitnak újra hétfőn a települések fertőzöttségi rátájától függően:

  • a zöld zónás településeken mindenhol személyes jelenléttel zajlik a tanítás: óvodában és az iskola minden osztályában

  • a sárga zónás településeken az óvodások, az elemi osztályosok és a végzősök térhetnek vissza az osztályterembe

  • a piros zónás településeken pedig csak az óvodákban és az elemi osztályokban zajlik személyes jelenléttel az oktatás.

Kiss Imre háromszéki tanfelügyelő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sárga forgatókönyv esetében a végzős osztályok értelmezését kiterjesztették, így nem csak a nyolcadikosok és tizenkettedikesek járhatnak iskolába, hanem a szakiskolák harmadéves, és a posztlíceumi osztályok utolsó éves diákjai. Emellett arról is rendelkeztek, hogy a közigazgatási egységek fertőzöttségi besorolásától függetlenül a szakiskolás diákok, függetlenül az évfolyamtól fizikai oktatás révén tartják meg a gyakorlati óráikat.

Kiss Imre
Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő | Fotók: Kovács Zsolt

A rendelkezések értelmében az óvodások kivételével kötelező lesz a védőmaszk viselése az iskolákban a diákok és a tanárok számára egyaránt, ez az előírás a tornaórákra is érvényes. Háromszéken 350.000 védőmaszk áll a diákok rendelkezésére, így aki nem visz magával maszkot annak adnak az iskolában, mondta Kiss Imre. A főtanfelügyelő szerint a diákokat legkevesebb 1 méterre kell ültetni a tantermekben. Ahol ez nem lehetséges, a maximálisra kell növelni a közöttük lévő távolságot akár a tanterem bútorzatának átrendezésével ám lehetőség van arra is, hogy ketten üljenek egy padban lehető legtávolabb egymástól.

Háromszéken mind a 77 oktatási központ arról számolt be, hogy fel vannak készülve a hétfői iskolakezdésre, kijelölték azokat az útvonalakat, amelyek megfelelő távolságot biztosítanak a közlekedő személyek között és a védőmaszkok mellett megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerrel is rendelkeznek.

Kiss Imre érdeklődésünkre elmondta, hogy Kovászna megyében 18 iskolában 36 olyan diákról tudnak, akik valamilyen krónikus betegségük miatt kérhetik, hogy ne térjenek vissza a közösségbe, hanem online folytassák a tanulást. Az érintettek pontos száma jövő héten derül ki, hiszen ezek a diákok akár úgy is dönthetnek, hogy bejárnak az iskolába.

Emellett 7 háromszéki iskola 7 pedagógusa rendelkezik olyan munkaorvosi bizonylattal, miszerint valamilyen krónikus betegsége miatt nem javallott visszatérnie a közösségbe. Amennyiben ezek a tanárok kérik, hogy ne tanítsanak, meg kell oldani a helyettesítésüket, magyarázta Kiss Imre.