Bár csökkent a diákok létszáma mégis aggasztóan nőtt az iskolai hiányzások száma Háromszéken. Az elmúlt tanévben a Kovászna megyei tanulók megdöntötték az elmúlt hét év negatív rekordját, ugyanis összesen 1.081.362 tanórányi hiányzást gyűjtöttek össze, amelynek 59,01 százaléka, azaz 638.093 igazolatlan, derült ki a tanfelügyelőség jelentéséből.

Bár a tanórákról való „lógás” inkább a felsőbb tagozatos diákokra jellemző, Háromszéken az elemi osztályosok hiányoznak legtöbbet, az egymillió hiányzás közel 78 százalékát az I.-IV. osztályos tanulók gyűjtötték össze. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a háromszéki elemi osztályos diákok „lógnának” a tanórákról, hanem szociális okai vannak. Sok szülő ugyanis beíratja gyerekét az iskolába ám nem küldi oda vagy pedig elviszi magával hetekre, hónapokra, amikor külföldre megy munkát vállalni.

Kiss Imre főtanfelügyelő
Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő | Fotó: Kovács Zsolt

Kiss Imre főtanfelügyelő szerint minden évben ugyanazokon a településeken gyűjtik össze a legtöbb hiányzást, ott ahol megoldatlan társadalmi problémák vannak, ezzel pedig az iskola nem tud mit kezdeni. A Kovászna megyei tanfelügyelőség tavaly ősszel összeírta a rendszeres hiányzó 800 gyerek listáját, amit átadott az önkormányzatoknak, a megyei és vidéki rendőrségnek is, hogy keressék fel az érintett szülőket. Az ennek nyomán készített szociális ankétokból az derült ki, hogy a szülők nem tartózkodnak otthon.

Bár az oktatás kötelező minden gyerek számára, a hatóságoknak nincsenek eszközeik arra, hogy iskoláztatásra kényszerítsék a gyerekeket, a szülők megbüntetése legtöbb esetben nem célravezető, mivel szociálisan hátrányos helyzetű családokról van szó.