A csökkenő diáklétszám ellenére aggasztóan megnőtt az iskolai hiányzások száma Háromszéken. Az elmúlt tanévben a Kovászna megyei tanulók megdöntötték az elmúlt hat év negatív rekordját, ugyanis 1.072.966 tanórányi hiányzást gyűjtöttek össze, ennek 57,8 százaléka, azaz 620.587 hiányzás igazolatlan volt, derült ki a tanfelügyelőség jelentéséből.

Meglepetésre nem a felsőbb tagozatokon hiányoztak legtöbbet a diákok, hanem az elemi iskolában, ahol a hiányzások 77,7 százalékát jegyezték. Őket követik a líceumok esti és látogatás nélküli oktatásán részt vevő tanulók, míg a legkevesebb hiányzást a középiskolák nappali tagozatán tanuló diákok gyűjtötték.

A jelentés rámutat, hogy miközben a 2O17-2O18-as tanévben csökkent a diáklétszám, mégis növekedett a hiányzások száma, hiszen egy háromszéki diákra rekordszámú, átlag 41 óra hiányzás jutott, az igazolatlan hiányzások száma egy tanulóra 23,7 órát tesz ki.

Az aggasztó jelenség okait vizsgálva a Kovászna megyei tanfelügyelőség rámutat, hogy ennek részben szociális okai is vannak, mivel sok szülő beíratja ugyan gyerekét iskolába, de nem küldi oda. Ezzel magyarázható, hogy az elemi osztályokban van a legtöbb hiányzás, ugyanis 800 – 1000 olyan gyerekről tudnak akik nem vagy ritkán járnak iskolába. Ők főként a népesebb roma közösséggel rendelkező településekről – Bölön, Előpatak és Ozsdola – kerülnek ki. Hozzáteszik, hogy a hiányzások növekedésének másik oka, hogy az iskolákban szigorúbban követték a tanulók jelenlétét.

A Kovászna megyei tanfelügyelőség arra kérte az iskolákat, hogy idén egyénileg figyeljenek rá minden sokat hiányzó gyerekre, keressenek személyre szabott megoldásokat, látogassanak el otthonaikba, beszéljenek szüleikkel, hogy visszacsalogassák őket az iskolába. A tanfelügyelőség mások tanácsa, hogy az iskolák alkalmazzanak vonzó és interaktív oktatási módszereket és szervezzenek iskolán kívüli tevékenységeket.