Kovászna és Hargita megyék hátrányos helyzetű közösségeiben, 620 iskolaelhagyó gyereket és felnőttet sikerült visszacsábítani az elemi és általános iskolák padjaiba, hogy befejezzék félbehagyott tanulmányaikat, megtanuljanak írni-olvasni, elsajátítsák az alapvető számtani műveleteket, vagy szakmát tanuljanak és erről bizonyítványt szerezzenek.

Az elmúlt három évben lezajlott és most lezárt REAL – nyitott iskola minden korosztálynak nevű projekt keddi kiértékelőjén elhangzott, hogy a második esély programba bevont személyek közül Kovászna megyében 170 személy fejezte be az elemi osztályos tanulmányait, illetve 44-en a kötelező tíz osztályt és közülük 38-an szereztek szakmai képesítést is. Hargita megyében 209-en járták ki az elemi osztályt és további 51 személy fejezte be az általános iskolai tanulmányait is, közülük 26-an kaptak szakdiplomát. Emellett a két székelyföldi megyében 520 pedagógust kiképeztek az iskolaelhagyókkal való foglalkozásokra és oktatásra.

Pénzzel és jutalomcsomagokkal csábították az iskolaelhagyókat

Kiss Imre, Kovászna megyei főtanfelügyelő elmondta: a második esélyt kapott tanulók az elméleti órákon kívül kreatív műhelymunkákon is részt vettek, így főzést, zenét vagy festést, dekorációk készítését vagy akár húsvéti tojásfestést tanultak. Cristinel Glodeanu Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes, a projekt vezetője szerint anyagi ösztönzésre is szükség volt ahhoz, hogy a több mint 600 Kovászna és Hargita megyei személyt visszacsalogassák az iskolapadokba, így fejenként 500 lejes támogatást kaptak, akik befejezték az elemi vagy általános iskolai tanulmányaikat.

Emellett a résztvevők fejenként 150 lej értékű ruházati csomagot-, 160 lej értékű tanszercsomagot-, 85 lej értékű higiéniai termék csomagot kaptak de 50 lej és 1000 lej közti anyagi jutalommal járt a foglalkozásokon vagy versenyeken való részvétel is. Eközben a projektben részt vevő 19 iskolát felszerelték interaktív táblákkal, laptopokkal, kamerákkal, bútorokkal vagy sport- és segédanyagokkal is.

Családok generációit sikerült visszaültetni az iskolapadba

A projektben részt vevők közt végzett felmérés szerint többen anyagi okokból nem fejezték be legalább a kötelező tanulmányaikat vagy napszámosként dolgoznak, hogy abból megélhetést biztosítsanak maguknak. Különösen a roma közösség körében, vannak helyzetek, amikor a gyerekek megházasodtak, gyerekeket szültek és emiatt kimaradtak az iskolából.

A projektben részt vevő 19 iskolában több helyen is előfordult, hogy egy család több generációja is iskolába járt, így szülők és gyermekek, vagy szülők, nagyszülők és unokák is egy időben folytatták tanulmányaikat és segítették egymást akár a házi feladatok elkészítésében. A felnőtteknek sikerélményt jelentett, hogy megtanultak írni-olvasni, így már elboldogulnak a hivatalokban, ahol dokumentumokat kell aláírniuk. Mások a megszerzett szakmai bizonylatuk birtokában reménykednek egy jobb munkahelyben.

A Kovászna és Hargita megyék tanfelügyelőségei által lebonyolított 9,5 millió lejes európai uniós alapokból finanszírozott projektbe 19 tanintézetet vontak be. Sepsiszentgyörgyön az Ady Endre-, az őrkői Néri Szent Fülöp és a Csíki negyedi Gödri Ferenc általános iskolákban-, Bodzafordulón a Mihail Sadoveanu általános iskolában, valamint a gelencei-, nagyborosnyói-, sepsikőröspataki-, uzoni és zabolai általános iskolákban foglalkoznak lemorzsolódott tanulókkal.

Hargita megyében pedig 10 tanintézetben, így a székelyudvarhelyi Tompa László általános iskolában-, a csíkkozmási-, gyergyóvárhegyi-, siménfalvi-, maroshévizi-, parajdi-, kászonaltízi-, nagygalambfalvi-, székelykeresztúri és újszékelyi általános iskolákban tanítottak korábbi iskolaelhagyókat.