Egyes lakók természetesnek veszik, hogy az ivóvíz fizetés nélkül folyik a csapon és a lakóbizottságok elnökeinek felelőssége, hogy vízelzárásig fajult a helyzet, aminek a jól fizetők a járulékos vesztesei, erre a következtetésre jutott a sepsiszentgyörgyi önkormányzat.

A napok óta tartó sepsiszentgyörgyi vízelzárás népszerűtlen de szükségszerű és törvényes eljárás, amivel a nagyobb bajt akarják megelőzni, hogy a Közüzemek vízszolgáltató fizetésképtelenné váljék és az egész város víz nélkül maradjon, fogalmazta meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Leszögezik: a vízelzárás nem a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, hanem a szerződő felek, azaz a vízszolgáltató és a lakótársulások közötti adóssághalmozás következménye. Az intézkedés sajnos azokat is érinti – joggal igazságtalannak érzékelt módon –, akik rendesen fizetik a közköltséget, de a szolgáltató csak a teljes lépcsőház vízellátásának megszüntetésével tudja fizetésre bírni a hatalmas adósságokat felhalmozó lakótársulásokat.

A lakossági panaszok nyomán a sepsiszentgyörgyi városháza rámutat: a vízelzárás a város lépcsőházainak kevesebb mint 10 százalékát és a város összlakosságának kevesebb mint 8 százalékát érinti a több mint 1,5 millió lejes adósság miatt. A magyarázat szerint a teljes kizárás oka, hogy egyetlen fővezetéken keresztül érkezik az ivóvíz a lépcsőházba és a szolgáltató nem a lakókkal, hanem a lakótársulásokkal van szerződéses viszonyban, ezért nincs lehetősége csak ott elzárni a csapot, ahol a lakók adósságokat halmoztak fel.

A rosszul fizetők és a lakótársulások elnökeinek felelőssége a kialakult helyzet

A sepsiszentgyörgyi városháza szerint a lakótársulások elnökeinek felelőssége, hogy idáig fajult a helyzet, ugyanis csak nekik van hatáskörük per útján behajtani az adósságokat, amit kevesen tettek meg, így alakultak ki olyan helyzetek is, hogy egyes lakástulajdonosok közel 10 éve nem fizetnek közköltséget. Másrészt a Közüzemek kérte a tartozásokat felhalmozó lépcsőházak listáját, hogy csak ott zárja el a vizet, de a választ a legtöbb lakószövetség megtagadta. A lezárások óta egyesek elkezdték törleszteni adósságaikat, így ezekben a lépcsőházakban újraindították a vízszolgáltatást.

Míg a lakosság természetesnek veszi azt, hogy, ha nem fizeti ki a villany- vagy gázszámláját, a szolgáltató levágja a villanyt és a gázt, vagy ha nem fizeti ki telefonszámláját, megszűnik a szolgáltatás, a tömbházban élők egy része úgy gondolta, akkor is lesz ivóvize, ha nem fizet közköltséget, holott a Közüzemek Rt. is ugyanolyan szolgáltató, mint amelyek az elektromosságot vagy gázt biztosítják. Mostanra a Közüzemek Rt. felé több mint 1,5 millió lejes adósságot halmozott fel a sepsiszentgyörgyi lakók egy része, fogalmazza meg a sepsiszentgyörgyi városháza sajtóirodája. Hozzáteszik: a Közüzemeknek muszáj behajtania az adósságokat, ahhoz, hogy ne váljon fizetésképtelenné és továbbra is el tudja látni a teljes várost ivóvízzel.

Lépcsőházi vízórákkal oldható meg, hogy csak az adósoknál zárják el a vizet

Jelenleg a legtöbb sepsiszentgyörgyi tömbházban egyetlen fővezetéken keresztül érkezik az ivóvíz az összes lakrészhez, a Közüzemek szolgáltató pedig nem mehet be bírósági végzés nélkül a magántulajdonban lévő lakásokba, hogy ott bent zárja el a vizet. Hosszú távú megoldásként a Közüzemek azt javasolja, hogy a lakók saját költségen vigyék ki a vízórákat a lépcsőházba ami lehetővé tenné csak az adósoknál megszüntetni a szolgáltatást és a másik előnye, hogy ellenőrizhetővé válna a vízveszteség is.

A legelőnyösebb az lenne, ha ezt a döntést egységesen hoznák meg a lakók, vagyis a lakótársulások felvállalnák az egyéni vízórák kihelyezését a lépcsőházakba. A vízórák kivezetése új vízcsövet jelent, illetve a vízórák ellenőrzése is könnyebb lenne a lépcsőházban.

Közegészségügyi veszéllyel fenyeget a vízelzárás

Kovászna megyei prefektusa, Ráduly István elmondta: jogi szempontból nem tud közbeavatkozni, ám közvetítő szerepet vállal az érintett felek között. Csütörtökön 9 órára tárgyalásra hívta a sepsiszentgyörgyi önkormányzat-, a Közüzemek-, az Aquacov társulás vezetőségét, a sepsiszentgyörgyi tulajdonosi társulások elnökeit és a megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselőit is, hiszen egészségügyi probléma kialakulásának veszélye áll fenn, ha a lakosság egy része nem jut vízhez a lakásaiban.

A háromszéki prefektus kifejtette: nem ért egyet, hogy azok a családok is víz nélkül maradtak, akik rendesen fizetik közköltség számláikat ezért szerinte a vízszolgáltatónak jogi és műszaki megoldást kell találnia arra, hogy csak az adósoknál zárja el a csapokat.