A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola step by step tagozatos diákjai az iskola épületében karácsonyi vásárt tartottak, ahol az általuk elkészített ajándéktárgyakat lehetett megvásárolni. Balázs Réka tanító a Sláger Rádiónak elmondta, mind az öt elemi tagozat részt vett a vásár előkészületeiben, a gyerekek a szülőkkel és a tanítókkal közösen készítették el a kézműves ajándéktárgyakat.

A vásárból származó bevételt a step-osztályok tárgyi eszközeinek felújítására, korszerűsítésére fordítják. Balázs Réka elmondta, a step by step osztályokban sajátos módszertani készleteket használnak, a jelenlegieket húsz évvel ezelőtt kapták még Bukarestből, de ezek már elkoptak, így újakat vásárolnának. A Montesori készletben található taneszközök között az igényeiknek megfelelők is találhatók, onnan rendelnek, például építőkockákat, a unifix matematikai kockát.

A gyerek szükségleteire alapozó első alternatív step by step osztály Háromszéken húsz évvel ezelőtt a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában jött létre. Kovászna megyében 1997- 1998-as tanévben honosították meg, jelenleg országszerte 35 megyében 638 osztály működik, több mint 12 ezer tanulóval.

A step by step a gyerek személyiségének kibontakozását segíti, küldetése egy olyan pedagógiai szellemiség kiterjesztése, amely a különböző életkorok sajátos szükségleteire alapoz, nem a tanító szabja meg, milyen legyen a diák, hanem erősíti a tanulási kedvét, az osztályközösséget.