A Tega köztisztasági vállalat hetente szállítja el a háztartási hulladékot, ezzel eleget tesz a törvényi kötelezettségének, hiszen a vegyes és szelektív hulladék is egy háztartáson belül keletkezik, szögezi le közleményében a sepsiszentgyörgyi városháza. Ezzel a „Civil Hang” nevű lakossági kezdeményezésre utalnak, amely nemrégiben az Egészségügyi Minisztériumtól kért véleményezést, hogy törvényes-e az a tavaly november óta bevezetett gyakorlat, hogy a magánházaktól egyik héten a vegyes hulladékot, másik héten a szelektíven válogatott szemetet szállítják el. A szaktárca válaszában rámutat, hogy a köztisztasági vállalat köteles hetente elszállítani a háztartási hulladékot.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat, az alárendeltségébe tartozó Tega köztisztasági vállalat nevében írt közleményben – anélkül, hogy megnevezte volna a Civil Hang nevű kezdeményezést – leszögezi: a hulladék elszállítást két, egymástól külön álló szerv és annak törvénykezései szabályozzák: egyrészt a Közszolgáltatások Országos Szabályozási Hatósága, másrészt pedig az Egészségügyi Minisztérium. „E két szerv hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendeletei abban egyetértenek, hogy a háztartási hulladékot hetente kell elszállítani a hulladékgyűjtő helyekre. A Tega Rt. ennek a törvényes kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, hiszen háztartási hulladéknak számít minden olyan hulladék, amely egy adott háztartáson belül keletkezik, vagyis ide tartoznak mind a szelektíven gyűjtött, mint a vegyes hulladékok”.

Hozzáteszik, hogy a szelektív gyűjtés lényege, hogy az ember által termelt hulladék minél kevesebb kárt okozzon a környezetnek és ezáltal az embereknek. Ennek érdekében biztosítani kell a megtermelt hulladék ártalmatlanítását és újrahasznosítását. Amennyiben az újrahasznosítható és nem újrahasznosítható hulladék egy helyre kerül, és ezáltal a szeméttelepekre, hulladéklerakóba, lehetetlen szétválasztani és az arra alkalmas hulladékot újrahasznosítani. A háromszéki köztisztasági vállalat kifejti: azért gyűjtik szelektíven a szemetet, mert a legtöbb hulladék – különválogatva – anyagában újrahasznosítható, vegyesen viszont csak növeli a szeméthegyet.

Szelektív hulladék válogatás a lécfalvi lerakóban | Fotó: Kovács Zsolt

Arról is beszámolnak, hogy tavaly év novemberében vezették be a hulladékgyűjtés új rendszerét, amelynek eredményeit már mérni lehet. A köztisztasági vállalat a 2016. november és 2017. február időszakát hasonlították össze 2017 novembere és 2018 februárja közötti időszakkal. Ez szerint Sepsiszentgyörgyön közel 30%-al emelkedett a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, vagyis ennyivel csökkent a vegyes hulladék mennyiség. Mindezt olyan körülmények között, hogy míg a 2016/2017-es mért időszakban 5172 tonna hulladékot termeltek, addig ez a szám a 2017/2018-as mért időszakban 6489 tonnára emelkedett. A sepsiszentgyörgyi városháza szerint ezek a számok mutatják, hogy az új rendszer bevezetése sikeres volt, és egyértelműen a vegyes hulladék mennyiségének csökkentéséhez vezetett.

Mint arról korábban beszámoltunk a Tega köztisztasági vállalat és megye 38 települése hulladék gazdálkodását ellátó Öko Sepsi Társulás arról számolt be, hogy sikerült teljesítenie azt az időszakos EU-s elvárást, hogy 25 százalékkal csökkentse a lerakott vegyes szemét mennyiséget. Máthé László a Tega Rt. igazgatója korábban kifejtette: ez az eredmény egyrészt „kétpillérű hulladékgyűjtésnek”, a lakosság pozitív hozzáállásának és a nemrégiben beüzemelt lécfalvi hulladékfeldolgozó-rendszernek köszönhető.

Máthé László tavaly év végén hangsúlyozta, azért van szükség a lerakóba kerülő vegyes szemét mennyiségének csökkenésére és a szelektív válogatás növelésére, mert ha nem tesznek eleget az Európai Uniós vállalásoknak, vaskos pénzbírságot kell fizetni. A büntetés összegét pedig a hulladékszállításra kellene ráterhelni, ez pedig személyenként 4-5 lejes drágulást jelentene a lakosság számára. Ezt szeretnék elkerülni az új hulladékelszállítási rendszerrel.