Egy új lakónegyed és duális szakoktatási campus épül Sepsiszentgyörgyön az egykori tyúkfarm romos épületegyüttese helyén. Az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) által finanszírozott beruházás szerződését kedden írta alá Antal Árpád polgármester.

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Antal Árpád elmondta: a város rozsdafoltját fogják felszámolni és helyébe egyrészt összesen 96 lakrészes tömbházakat, másrészt 300 középiskolás és egyetemista befogadására alkalmas, duális szakképző campust építenek, amely tantermeket, műhelyeket és laboratóriumokat, sportlétesítményeket, étkezdét és bentlakást foglal magába és 50-60 oktatónak ad munkát.

Fotók: Török Etele

Ennyi lakás egy időben nem épült a rendszerváltás óta

A polgármester szerint az egykori tyúkfarm helyén, az átlag 65 négyzetméteres lakásokat egészségügyben és oktatásban dolgozó fiatal szakembereknek építik. A beruházást 35 millió lejjel támogatja az Országos Helyreállítási Alap (PNRR). Jelenleg zajlik az összesen 96 lakrészes tömbházak tervezése, azt követően derül ki mekkora lesz az önkormányzat önrésze. A városháza alárendeltségébe tartozó Sepsi Útépítő vállalat idén ősszel, télen fogja lebontani a tömbházak helyén lévő régi épületeket.

Antal Árpád emlékeztetett, hogy a csendőrlaktanya és az Olt folyó gátja közti, jelenleg elhanyagolt állapotban lévő területen is hasonló pályázatból tömbházakat építenek további közel 100 családnak, de ugyanott az Országos Lakásügynökség (ANL) is épít tömbházakat. A csendőrlaktanya melletti új lakónegyedben megépül még egy bölcsőde is, ami vonzó lehet a fiatal családok számára.

Lakhatási és oktatási körülmények javításával tartanák itthon a fiatalokat

A „Sepsi Dual” nevű oktatási campus létrehozására a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 85 millió lej vissza nem térítendő finanszírozást kapott az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) amihez további 20 millió lejes önrésszel járulnak hozzá a sepsiszentgyörgyi és háromszéki önkormányzatok, a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem és szakmai partnerek, sorolta Antal Árpád.

Önkormányzatok, oktatási intézmények és vállalkozások fogtak össze, hogy az egykori tyúkfarm helyén meghonosítsák a duális képzést. Az oktatási központ nem egy új iskolát jelent, hanem egy olyan korszerűen felszerelt létesítményt, ahol a szakiskolás diákok és egyetemisták az elméleti képzésük mellett, szakmai gyakorlatot végeznek a duális képzésben résztvevő partner vállalatok szakemberei irányítása alatt.

Antal Árpád szerint egészségügyi, turisztikai, mechanikai és környezetvédelmi oktatást terveznek a campusban, de a szakképzéseket az élet határozza meg, ha a vállalkozók részéről megfogalmazódik igény más szakok oktatására akkor arra megfelelő választ fognak adni. Az a cél, hogy a háromszéki fiatalok olyan versenyképes tudást és oklevelet szerezzenek, amelynek birtokában megfelelő fizetést fognak kapni, hogy itthon boldoguljanak.

Kelemen Hunor: az egykori tyúkfarm helyére a jövő beruházásait építjük

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása nélkül ma Sepsiszentgyörgyön nem lenne lehetőség a tyúkfarm helyén megvalósuló beruházásra, mutatott rá Antal Árpád, aki felidézte, hogy Cseke Attila, fejlesztési miniszterként indította el azt a programot, amely által 96 lakás megépítésére tudott pályázni a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Másrészt Kelemen Hunor járt közbe annak érdekében, hogy a szakoktatási campusok ne csak nagy egyetemi központokban épülhessenek, hanem Sepsiszentgyörgy méretű városokban is.

A sepsiszentgyörgyi beruházás helyszínén tartott sajtótájékoztatón Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta: 2020 – 2021-ben, amikor az Országos Helyreállítási Alapról tárgyaltak a kormányban, az RMDSZ számára prioritás volt, hogy az egészségügy és az oktatás támogatása bekerüljön a programba. Ezáltal a municípiumok számára is lehetőség nyilt olyan intézményeket építeni, amelyekre más forrásból nem tudtak pénzt szerezni, de amelyekre szüksége van a közösségnek.

„Akkor beszélhetünk erős társadalomról, ha versenyképes szakoktatást tud működtetni”, állapította meg Kelemen Hunor, aki szerint Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is már aláírt pályázatok biztosítják, hogy megépülnek a duális campusok, amelyek bentlakásokat, képző központokat foglalnak magukba, ahol a vállalkozások, az egyetemek és az önkormányzatok közösen olyan szakmai képzést biztosítanak a fiataloknak, amelyek birtokában itthon tudnak elhelyezkedni és jövőt biztosítani maguknak.

Stratégiai partnerségben fejlesztik a megyét és a várost

Háromszéken 130 évvel ezelőtt volt még olyan stratégiai partnerség mint ami most van a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat között, fogalmazta meg Tamás Sándor tanácselnök. Korábban Pótsa József főispán és Gödri Ferenc sepsiszentgyörgyi polgármester között volt olyan stratégia partnerség a megye és városfejlesztés szempontjából, mint ami ma közte és Antal Árpád között van, mondta Tamás Sándor.

A háromszéki tanácselnök szerint ma amikor szinte naponta születnek és tűnnek is el szakmák, szükség van egy olyan szakképző központra, amely választ tud adni a munkaerőpiac dinamizmusára, illetve arra az új városnegyedre, amely a szakemberek számára biztosít lakhatást.