Kovászna megyében 1198 diák iratkozott be az érettségire és közülük 1163-an részt is vettek a vizsgákon, de csak 761 végzősnek sikerült diplomát szereznie. A megyei tanfelügyelőség hétfői jelentése szerint a háromszéki tizenkettedikesek 65,43 százaléka érte el a 6-os átmenési arányt és szerzett érettségi diplomát.

Háromszéken az idén végzett tizenkettedikesek közül 1021-en jelentkeztek érettségire és 71,20 százalékuk ért el átmenő jegyet az első vizsgaszesszióban (ezt az eredményt jelzi tévesen a tanügyminisztérium által közzétett térkép), ám az elmúlt évek végzősei közül is 142-en jelentkeztek most érettségi vizsgára és közülük csak 23,49 százaléknak sikerült hatos fölötti általánost elérni. A mostani vizsgaszesszióban mindezt összevetve 65,43 százalékos volt az átmenési arány. Tavaly Kovászna megyében a sikeresen érettségizők aránya meghaladta a 69%-ot.

Idén Kovászna megyében egyetlen végzős tanulónak sem sikerült 10-es átlagot elérnie, a legmagasabb jegy 9,93 lett, amit a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium egyik diákja kapott. A háromszéki végzősök eredményei ITT tekinthetőek meg.

Kovászna megyében a román nyelv és irodalom fogott ki leginkább az érettségizőkön, így ebből a tantárgyból a diákok 72,64 százaléka érte el az átmenő 5-ös jegyet. Legjobban a magyar nyelv és irodalom vizsgán teljesítettek a háromszéki érettségizők, akiknek 97,53 százaléka írta meg az átmenő jegyet. Ezt követik a választható tantárgyak, amelyekből az érettségizők 90,72 százalék írt ötösnél nagyobb jegyet, illetve a szaknak megfelelő, kötelező tantárgyakból a háromszéki végzősök 89,72 százaléka ért el átmenő jegyet.

Hatalmas a különbség az elméleti és szaklíceumok végzőseinek felkészültsége közt!

Akárcsak az elmúlt években, idén is az elméleti líceumok tanulói teljesítettek jobban, hiszen 83,80 százalékuknak sikerült a záróvizsgája. Ezt követik a vokacionális – művészeti, pedagógiai, teológiai, sport – szakokon végzettek, akik 60,10 százaléka elérte az érettségi diplomához szükséges 6-os általánost. Háromszéken a szaklíceumi tanulók körében volt a legtöbb sikertelenül érettségiző, alig 23,64 százaléknak sikerült a záróvizsgája.

Kovászna megyében a román tannyelvű osztályok végzősei jobban teljesítettek mint a magyar tannyelvű osztályok tanulói. A háromszéki tanfelügyelőség jelentése szerint a román osztályok 326 diákja vett részt az érettségin és 258-an (79,14%) kapott hatosnál nagyobb osztályzatot. A háromszéki magyar tannyelvű osztályok végzősei közül 837-en vettek részt az idei első vizsgaszesszióban és 503-an (60,10%) szereztek érettségi diplomát.

Az oktatási minisztérium szerint az országos érettségi átmenési arány 72,83% volt a nyári időszakban, ami valamivel alacsonyabb a tavalyinál. A jegyeikkel elégedetlen végzősök ma 12:00 és 18:00 óra között még fellebbezhetnek. A fellebbezések utáni végleges eredményeket július 7-én, pénteken teszik közzé. A sikeres érettségi vizsga feltétele a hatos átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból.