ANUNŢ

privind începerea proiectului:

Echipament pentru reducerea consumului de energie electrică și sursă neîntreruptibilă de energie”, depus în cadrul apelului POC/62/1/3/, cod SMIS 122390

Societatea Comercială TE-K 26 SYSTEM SRL, cu sediul în Sfântu Gheorghe, CUI: 35663596, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J/14/76/2016, anunță demararea proiectului cu titlul: ”Echipament pentru reducerea consumului de energie electrică și sursă neîntreruptibilă de energie”, cod apel: POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea unei idei tehnologice brevetabile privitoare la

realizarea unor UPS-uri (surse neîntreruptibile de energie, folosite pe lângă calculatoare, servere si alte instalații electrice care necesită sursă de energie constantă) de către SC TE-K 26 SYSTEM SRL la un preț mult mai scăzut, datorită diminuării investiției în acumulatoare.

Obiective specifice al proiectului:

  1. Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a TE-K 26 SYSTEM SRL prin dezvoltarea, în decursul unei perioade de 24 de luni, a produsului și tehnologiei inovative propuse – care să permită Solicitantului să concureze pe piețele naționale și internaționale.

2. Construirea unui portofoliu de produse inovative a TE-K 26 SYSTEM SRL prin realizarea tehnologiilor de fabricație necesare și introducerea acestora în producție.

3. Consolidarea cooperării orientate către inovare și transfer tehnologic între TE-K 26 SYSTEM SRL și ceilalți membri ai clusterului PRO WOOD prin schimb de know-how.

4. Protejarea rezultatelor cercetării efectuate în cadrul proiectului prin depunerea unei cereri de brevet.

Rezultate așteptate ale proiectului: Realizarea unui model experimental conform planului de aferent cererii de finanțare, precum și realizarea de activități de punere pe piață a produsului inovativ dezvoltat prin proiect.

Valoarea totală a proiectului (lei): 953.759,44 ron, valoarea totală eligibilă: 807.689,44 ron, valoarea neeligibilă: 146.070 ron.

Durata proiectului: 24 luni

Date de contact: KÁDÁR Rezső, director proiect, telefon: 0040-726343436, e-mail: fatiply@gmail.com

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020”

(X – articol PR – szöveges hirdetés)