Sepsiszentgyörgyön kedden délelőtt mintegy 150-en gyűltek össze a Turul szobornál a Székely Szabadság Napjára szervezett eseményen, ők viszont hangosan, közfelkiáltással fogadták el a Székely Nemzeti Tanács kiáltványát, amelyben követelik Székelyföld területi autonómiáját. A kiáltvány szövegét elküldik Románia kormányának és parlamentjének, valamint Klaus Johannis államfőnek, jelentették be a szervezők.

A koronavírus elleni óvintézkedésként bevezetett tilalom ellenére a háromszéki megyeszékhelyen hatósági engedéllyel sikerült megtartani a hagyományos, március 10-i eseményt, ugyanis az előző évek tapasztalatai alapján Sepsiszentgyörgyön néhány százan szoktak összegyűlni és általában onnan autóbuszokra ülve szoktak a nagyobb szabású Marosvásárhelyi megmozdulásra utazni. Ez azonban idén elmaradt.

Ezeket követelték a Székely Szabadság Napján

A sepsiszentgyörgyi Turul szobornál összegyűlt „maroknyi székely” előtt a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, Ferencz Csaba olvasta fel a kiáltványát, amelyben azt kérik a román kormánytól, hogy hagyjon fel Székelyföld mesterséges elszegényítésével, kérik a terrorperben elítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátását. Rámutatnak arra is, hogy Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát. Emlékeztetnek, hogy Románia egyoldalú kötelezettséget vállalt az Európa Tanács 1201/1993 számú ajánlásának teljesítésére, amely kimondja, hogy ha egy nemzeti kisebbség többséget alkot egy körzetben, joga van ahhoz, hogy autonóm közigazgatási szervekkel, sajátos státussal rendelkezzen.

Székely Szabadság Napja
Székely Szabadság Napja a sepsiszentgyörgyi Turul szobornál | Fotó: Kovács Zsolt

A Sepsiszentgyörgyön felolvasott kiáltványban kérik továbbá, hogy Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót és a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról az SZNT-vel és a székely önkormányzatokkal. Követelik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen az önálló magyar kar létrehozását, az úz-völgyi katonai temető helyreállítását. Tiltakoznak az anyanyelv használat és a nemzeti jelképek használatának korlátozása ellen is. A felolvasott szövegre válaszolva az összegyűltek hangos „Igen” felkiáltással fogadták el a kiáltványt.

Az SZNT kiáltványát kedden a bukaresti parlamentben is felolvasták

Március 10-én, a Székely Szabadság Napján a bukaresti parlamentben, napirend előtti felszólalásában Kulcsár Terza József háromszéki képviselő – Székelyföld autonómia statútumának egyik benyújtója – felolvasta az SZNT kiáltványának kivonatát.

A keddi, sepsiszentgyörgyi eseményen Gazda Zoltán a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke ismertette az SZNT által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés támogatására indított aláírásgyűjtés helyzetét. Beszámolója szerint tíz hónap alatt 210 ezer aláírás gyűlt össze elektronikusan ám aggodalomra ad okot, hogy a határidőig hátralévő szűk két hónap alatt ötször ennyit kell még összegyűjteni legalább hét uniós tagországból.

A sepsiszentgyörgyi megmozduláson Pénzes Loránd történelemtanár a Makk-féle összeesküvés történetéről, a székely vértanúk kivégzéséről tartott előadást, majd Dávid György római katolikus plébános a székely szabadságért mondott imát. Fellépett a Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája majd megkoszorúzták a Turul szobrot, az esemény a himnuszok eléneklésével ért véget.