Az önkormányzatok saját fenntartású kulturális intézményei működtetésére külön pénzalapot hoz létre a kormány, mutatott rá Antal Árpád. Ennek a pénzalapnak a létrehozását a sepsiszentgyörgyi polgármester szorgalmazta, akit zavart az, hogy a gazdagabb városok színházait, operáit és filharmóniáit állami finanszírozásból működtetik, míg a kisebb városok, mint Sepsiszentgyörgy saját költségvetésükből kell számtalan kulturális intézményt fenntartsanak.

Antal Árpád szerint a kormány által felelősség-vállalással elfogadott jövő évi állami költségvetésről szóló törvényben benne van, hogy az országos személyi jövedelemadó 3 százalékát azok a települések kapják meg, amelyeknek saját fenntartású művelődési intézményeik vannak. A sepsiszentgyörgyi elöljáró számítása szerint ez az alap hozzávetőleg 720 millió lejre tehető, ezt a pénzt a nem állami színházak, operák és filharmóniák működésére kérhetik az önkormányzatok. Hozzátette: a múzeumok és könyvtárak fenntartását továbbra is helyi költségvetésből kell fedezni, mivel ezek általában mindenhol a megyei tanácsok alárendeltségében működnek.

Antal Árpád
Antal Árpád polgármester | Fotó: Facebook

Antal Árpád rámutatott, hogy Sepsiszentgyörgy évente a saját költségvetése 7-9 százalékát, mintegy 3 millió eurót fordít a művelődési intézményei működtetésére és kultúrára. Az évente készített felmérések szerint kulturális vitalitás szempontjából Kolozsvár után a második helyen van Sepsiszentgyörgy, továbbá a háromszéki megyeszékhely és Csíkszereda azok a romániai városok, amelyek a legnagyobb összeget fordítják költségvetés-arányosan a kulturális intézményeik támogatására.

Sepsiszentgyörgy az elmúlt tíz évben több mint 20 millió eurót költött a saját kulturális intézményei fenntartására, miközben az állami finanszírozású kolozsvári kulturális intézmények több mint 100 millió eurót kaptak a központi költségvetésből, mutatott rá Antal Árpád, aki szerint ez a finanszírozásbeli különbség miatt a nagyobb és gazdagabb városok előnyhöz jutottak a kisebb és szegényebb településekhez képest. A javasolt pénzalap létrehozását évtizedes igazságtételként értékelte Antal Árpád, aki szerint a jövő évi költségvetésben precedensként jelenik meg az általa javasolt elv és reméli a következő esztendőkben is működni fog ez az eljárás.