„A kirekesztő politika csődöt mondott!”, hívja fel Mezei János pártelnök figyelmét szerdán kiadott állásfoglalásában Pethő István. Az MPP Választmányi elnöke kifejti: meggyőződése, hogy hogy csak olyan „újratervezésnek” van értelme, ahol a párt politikája nem kizáró, hanem integráló jellegű, ahol mindenkinek helye van, hogy egy egységes és cselekvőképes csapattal induljanak a választásokra.

Pethő István az MPP-n belül az elmúlt időszakban történt sorozatos kizárásokra és a nemrégiben megszervezett gyergyószentmiklósi választmányi ülésre utalt, ahol többek között arról döntöttek, hogy meg kell ismételni a székelyudvarhelyi tisztújítást, amelynek során leváltották a helyi szervezet éléről Gálfi Árpád polgármestert és kizárták őt a pártból, illetve ugyanezen a választmányi ülésen akadályozták meg a tagok Biró Zsolt parlamenti képviselő kizárását és a Mezei János országos pártelnökkel szembeni bizalmi szavazás döntetlennel végződött.

Pethő István
Pethő István az MPP választmányának elnöke | Fotó: Kovács Zsolt

Az MPP választmányának elnöke a Mezei János pártelnöknek célzott állásfoglalásában kifejti: „teljes mértékben visszautasítom azokat a jelzőket, minősítéseket, amelyekkel a párt elnöke illette azokat a személyeket, akik a titkos szavazáson nem szavaztak neki bizalmat. Felszólítom Mezei János elnök urat, hogy viszonyuljon kellő tisztelettel a Választmány tagjaihoz”. Pethő István szerint mérleget kellene vonni az elmúlt időszakban történtekről és nem azzal kellene foglalkozni, hogyan érvénytelenítsenek egy választmányi ülést csak azért, mert nem tetszik az ott meghozott döntés.

Pethő István állásfoglalásában felidézi és magyarázza a gyergyószentmiklósi választmányi ülésen történteket. Ez szerint az ülést az alapszabályzatnak megfelelően hívta össze és megállapítást nyert, hogy kvórum van. Rámutat, hogy az Alapszabályt Értelmező Etikai és Konfliktuskezelő Országos Bizottság elnökének hivatalos véleményezése alapján a testület tisztázta Gálfi Árpád és Rákossy Botond József jelenlétét, mindketten tagjai a választmánynak, és így szavazati joggal rendelkeztek. Ugyanakkor tisztázták Sorbán Őrs státusát is és az ő esetében a testület megállapította, hogy még nem tagja az MPP-nek, tehát nem is szavazhatott.

Pethő István szerint az általa vezetett választmányi ülés első napirendi pontja az MPP-n belüli ellentétek kibeszélése volt. Itt döntés született arról, hogy a székelyudvarhelyi tisztújítást meg kell ismételni. “A felszólalásokból számomra egyértelműen kiderült, hogy a jelenlévők elsöprő többsége nem támogatja a tagok kizárását a pártból. Ez abból is nyilvánvalóvá vált, hogy a következő napirendnél, amelynek témája a fegyelmi eljárások véglegesítése lett volna, többen elhagyták a termet, így nem volt meg az eljáráshoz szükséges kvórum”, mutatott rá Pethő István. Hozzátette: a jelenlévők többsége kompromisszumkészségről tett tanúbizonyságot és támogatott egy belső megegyezést.

Mezei János
Mezei János az MPP országos elnöke | Fotó: MTI

Az MPP országos választmányának elnöke arra is rámutat, hogy az ülésen történt egy bizalmi szavazás a párt elnökével, Mezei Jánossal kapcsolatosan, amelybe az érintett is beleegyezett. „Ezen a szavazáson 12-12 volt az eredmény, olyan körülmények között, hogy Mezei János is szavazott”, mutat rá Pethő István, aki szerint a pártelnökkel szembeni nagyarányú bizalomvesztés annak tulajdonítható, hogy a tagok nem értenek egyet azzal a politikával, amely a párton belüli ellentéteket sorozatos kizárásokkal akarja megoldani. „Bízom benne, hogy a lelkiismeret és a józan ész fog dönteni”, zárja állásfoglalását Pethő István.