A magyar elemi osztályokban tanítóknak nem fizetik ki a túlóráikat. A többletórák kifizetését szabályzó-, július végén megjelent miniszteri rendeletben az a csavar, hogy összehasonlítja a magyar tanítók valóban megtartott óráit, azzal, amit a román tanítóknak elméletben előír a tanterv, tehát nem azzal, amit ők valójában megtartanak, mutatott rá a Sláger Rádió megkeresésére Kiss Imre.

A háromszéki főtanfelügyelő szerint például az előkészítő osztályban a magyar oktatásban heti 22 óra szerepel a tantervben, ebből 18 órát tart a tanító, a két tornaórát, az idegen nyelvet, és a vallásórát szakos tanár oktatja. A román oktatásban 19 óra van a tantervben, hiszen a magyar diákoknak magyar és román órákat is tartanak. Bár a román tanítók sem tartják meg a tornaórát, a vallás, és idegennyelv órákat, mégis ezzel hasonlítják össze a magyar tanítók órakötelezettségét.

Az ellentmondást azzal védi ki a miniszteri rendelet, hogy előírja a román tanítóknak, hogy azokat az órákat is kötelesek valamilyen módon ledolgozni, amit a szaktanárok tartanak, például iskola utáni tevékenységet szerveznek a gyerekeknek.

Nagy Gábor a Szabad Tanügyi Szakszervezet háromszéki elnöke a Sláger Rádiónak elmondta: a rendelet ellentmond a munkatörvénynek és a tanügyi törvénynek is, amely kimondja, hogy kisebbségek nyelvén tanítóknak ki kell fizetni a heti plusz négy órát, ezért ha kell bírósági úton keresnek jogorvoslatot.