Sepsiszentgyörgy főterén több százan gyűltek össze június 4-én, csütörtök délután, hogy ökumenikus istentisztelet keretében emlékezzenek a száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békeszerződésre. Incze Zsolt református esperes – a megemlékezés kezdeményezője – arra kérte a résztvevőket, hogy a szabadtéri istentiszteletet ne zavarják meg bekiabálásokkal. A sepsiszentgyörgyi magyarok az eseményhez illően méltósággal viselkedtek, mindössze a lelkészek áldása után hangzott el a „Vesszen Trianon!”

Trianon megemlékezés Sepsiszentgyörgyön
Trianon megemlékezés Sepsiszentgyörgyön | Fotó: Kovács Zsolt

Elsőként Zelenák József, evangélikus esperes mondott imát a Sepsiszentgyörgy főterén lévő kőszínpadról. Rámutatott: „a magyar nép életterét nem az országhatárok jelölik ki, hanem a szívekben levő érzés”. Incze Zsolt református esperes rámutatott: „Sokszor bántottak, megaláztak, szétszakítottak, de mi összetartozunk. Megmaradtunk mert van múltunk, kultúránk, hitünk, egyenes gerincünk, kitartásunk és bizodalmunk a mindenható Istenben”.

Ökumenikus istentisztelet
Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek Trianonra | Fotó: Kovács Zsolt

Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész szerint „hiába akarták kihúzni a talpunk alól az édes anyaföldet, a haza a magasban van, ahová nem érnek el a szőrös szívűek”. Hozzátette: „úgy tűnik elveszett egy százéves csata de az ezer éves küzdelemben még számtalan csata és győzelem vár ránk. Nem karddal, nem bosszúval, nem visszaorzott területekkel, hanem derűvel és irigylésre méltó bizakodással”, összegzett Kovács István. A sepsiszentgyörgyi szabadtéri ökumenikus istentisztelet végén Fülöp Szabolcs római-katolikus lelkész idézett az erdélyi magyar püspökök a trianoni évforduló kapcsán kiadott közös nyilatkozatából.

Tamás Sándor és Antal Árpád
Tamás Sándor és Antal Árpád a sepsiszentgyörgyi Trianon megemlékezésen | Fotó: Kovács Zsolt

A lelkészek megáldották a Sepsiszentgyörgy főterén összegyűlt megemlékezőket. Ezalatt 17.30-kor megszólaltak a sepsiszentgyörgyi templomok harangjai, ahogyan az történt egész Háromszéken, ahol 150 templom harangja zúgott a trianoni diktátumra emlékeztetve.

A sepsiszentgyörgyi ökumenikus istentisztelet a magyar himnusz eléneklésével zárult. Ezt követően néhányan átvonultak a turulmadaras emlékműhöz, ahol koszorút helyeztek el. Este pedig a Kárpát-medencei kezdeményezéshez csatlakozva a város határában a Pacé-tetőn őrtüzet gyújtanak.