Alapfokon két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt egy lelkészt zsaroló és rágalmazó sepsiszentgyörgyi újságírót a bíróság. Horváth Alpárt 5000 euró erkölcsi kártérítés kifizetésére is kötelezték – közölte kedden az unitárius egyház.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Székely Idő nevű lap főszerkesztője, Horváth Alpár 2017-ben állítólagos szekusmúltjával próbálta megzsarolni Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkészt, majd terjedelmes cikket közölt kiadványában az egyházi elöljáróról, amelyben többek között azzal vádolta, hogy a „Securitate” besúgója volt.

Ennek nyomán Kovács István panaszt tett az újságíró ellen, a sepsiszentgyörgyi bíróság pedig április 25-én, alapfokon két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 5000 euró erkölcsi kártérítés kifizetésére kötelezte Horváth Alpárt, számolt be kedden a lapunknak küldött közleményében a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége. Hozzáteszik, hogy az 5000 euró kártérítést Kovács István felajánlotta a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségnek jótékonysági és közösségi célokra.

Pszichopatának nevezte a lelkészt

Az unitárius egyház 2017 februárjában közleményt adott ki, amely szerint Horváth Alpár leveleket és telefonüzeneteket intézett egykori barátjához, Kovács Istvánhoz, amelyben a Szekuritátéval való együttműködéssel „és más alaptalan vádakkal” illette. Az újságíró részletesen ecsetelte Kovács István pszichopata mivoltát, felrótta neki, hogy válásakor nem állt ki mellette volt felesége ellenében, számon kérte, hogy 15 évvel ezelőtt nem vállalt kezességet egy általa felveendő banki kölcsönhöz, majd egy negyedszázaddal ezelőtti állítólagos tetemes „kölcsön” visszafizetését követelte kamatostól az unitárius lelkésztől, akit azzal zsarolt, hogy ellenkező esetben folyóiratában megjelenteti állítólagos terhelő bizonyítékait.

Kovács István bizonyítékokat kért

Kovács István unitárius lelkész levélben válaszolt Horváth Alpárnak, amelyben leszögezi, hogy lelkiismerete tiszta, senkiről semmilyen jelentést nem írt. „Ha te mégis rendelkeznél valamilyen általad bizonyítéknak nevezett dokumentummal az egyértelműen hamisítvány” – írta a lelkész, aki az újságíró anyagi követeléseit is alaptalannak tartotta.

Ezután Horváth Alpár öt levelet küldött az unitárius egyház vezetőinek, amelyben ultimátumot fogalmazott meg, miszerint „módjukban áll leállítani Kovács István szennyesének nyilvánosságra hozását, ha megfelelő döntést hoznak”. A főszerkesztő azt kérte az egyházi vezetőktől, fosszák meg palástjától a sepsiszentgyörgyi lelkészt, ellenkező esetben a Székely Idő lapban közzéteszi „Kovács István viselt dolgait”.

Horváth Alpár a „leleplező” cikkében az írta, hogy amikor kikérte saját dossziéját a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanácstól (CNSAS), a dokumentumok között olyan jelentéseket talált, amelyet egy Kovács István, „Fănus” fedőnevű besúgó írt alá, ebből következtetett Horváth arra, hogy egykori barátja jelentett róla.

Egy másik Kovács István volt a besúgó

A Székely Idők kiadványban közölt, 1984-ben készült jelentésekből azonban kiderül, hogy azok egy olyan orosztanártól származnak, aki orosz nyelvű magánórákat tartott Bajna Erzsébet középiskolás diáklánynak. Abban az időszakban Kovács István teológiai hallgató volt Kolozsváron, nem tudott oroszul, tehát 1984 őszén nem adhatott oroszórákat Sepsiszentgyörgyön.

Bajna Erzsébet pedig 2017 február 2-án egyértelműen megnevezte a jelentéstevő, „Kovacs Istvan” fedőnevű korabeli sepsiszentgyörgyi orosztanárát, majd levélben tájékoztatta Horváth Alpárt a volt besúgó orosztanár valódi kilétéről, aki nem azonos Kovács István lelkésszel. Ez sem akadályozta meg a főszerkesztőt abban, hogy a Székely Idő megjelentesse írását Kovács István általa feltételezett besúgói mivoltáról és „más valótlan rágalmairól” – számol be az unitárius egyház közleménye.

Horváth Alpár cikkében egyébként azt is a szemére veti az unitárius lelkésznek, hogy 90 ezer lejjel tartozik neki 1990-91 óta, és hogy „luxusbordélyházat” működtetett a segédlelkészi lakásban, marosvásárhelyi szolgálata idején.

A lelkészt átvilágították

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége keddi közleményében határozottan elutasítja Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész és egyházi főtisztségviselő megzsarolását, valamint rágalmazását Horváth Alpár által, és mindezt az unitárius egyházközösség egésze elleni támadásnak tekinti.

Leszögezik, hogy a Magyar Unitárius Egyház belső átvilágítása keretében a főhatóság kérvényezte a Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanácstól a hozzáférést a korábbi és jelenlegi közép- és felsőszintű tisztségviselők iratgyűjteményeihez. Kovács István esetében az illetékes államigazgatási intézmény többször is nemleges nyilvántartási igazolást állított ki.

„Kovács István lelkészi hivatását kezdetektől fogva lelkiismeretesen és tisztességesen végzi. Mindezt igazolja az általa szolgált egykori (Marosvásárhely) és jelenlegi (Sepsiszentgyörgy) unitárius gyülekezetek vezetőségének kiállása lelkészük védelmében, akárcsak az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége Választmányának közleménye a szervezet egykori elnöke mellett. A zsarolásra és a rágalmazásra már a megrágalmazott személy hitelessége és közösségszolgálata is elégséges válasz, aminek bizonyításához nem szükséges másfajta igazolás”, áll az egyház közleményében.

Szerettük volna megtudni Horváth Alpártól, hogy kíván-e fellebbezni, ám az újságírót egyelőre nem tudtuk elérni. Amint sikerül, cikkünket frissítjük…