Az esős időjárás ellenére mintegy 150 személy gyűlt össze szerda délután Sepsiszentgyörgyön a Sepsiszéki Székely Tanács hívására. A Mihai Tudose volt miniszterelnök „akasztós” nyilatkozata ellen tiltakozók székely zászlókkal vonultak a város főterére. „Tisztelt akasztottak erdeje”, szólította meg a tiltakozókat Gazda Zoltán a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, aki rámutatott: „nem vagyunk erdőnyien, de több százezer székely van aki őrizni akarja anyanyelvét, szimbólumait, zászlaját és őket is képviseljük”. Hozzátette: Mihai Tudose lemondásával okafogyottá válhatott volna a tüntetés, de azóta se kért senki bocsánatot a székely népet és székely zászlót gyalázó nyilatkozat miatt, sem a romániai intézmények sem az államelnöki hivatal nem foglalt állást és nem fortyant fel az európai unió sem.

„Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”, idézte Mihai Tudose nyilatkozatát Gazda Zoltán és azt kérdezte az egybegyűltektől, hogy mi erre a válaszuk. „Autonómiát! Autonómiát!”, skandálták válaszként a tiltakozó háromszékiek.

Akasztottak erdeje | Fotók: Toró Attila / sepsiszentgyorgy.info

A Klaus Johannis államfőnek címzett petíciót Sánta Imre bikfalvi református lelkész olvasta fel: „Eltelt egy hét azóta, hogy Románia miniszterelnöke, Mihai Tudose a székely zászló használatáért akasztással fenyegette meg a székelységet. Ezalatt a hét nap alatt, sem Ön, sem más állami intézmény nem határolódott el a nemzeti gyűlölködésre uszító kijelentéstől. Sem az Ön, sem más állami intézmények felelősségét nem csökkenti Mihai Tudose lemondása! Önnek, Elnök Úr, különösen fontos szerep jut a romániai társadalmi béke megőrzésében. Elégedetlenül állapítjuk meg az Ön passzivitását, a közönyét a székelység és a román többség közötti természetes légkör fenntartásában. Az utóbbi időben a román sajtóban felerősödtek a magyarellenes szélsőséges hangok. Erkölcsi kötelességünk figyelmeztetni Önt, hogy a történelemben számos sajnálatos eseményre került sor a sajtóban terjesztett gyűlölet nyomán… Látjuk mindannyian, hogy a politikai válságok sora nem helyettesíti be a sikerélményeket, amelyre a románoknak szükségük lenne a gyulafehérvári nagygyűlés száz éves évfordulóján. Önre rendkívüli szerep hárul, hogy ezek a frusztrációk ne alakuljanak a nemzeti gyűlölet megnyilvánulásává. Az a tény, hogy elkötelezettek vagyunk Székelyföld autonómiája mellett, egyben azt is jelenti, hogy a romániai társadalom alapvető, demokratikus értékeihez is ragaszkodunk”, ez állt a sepsiszentgyörgyi tiltakozók petíciójában, amit eljuttatnak az államelnöknek, leadják a Kovászna megyei prefektúrán illetve eljuttatják a nemzetközi fórumoknak és sajtónak is.

Minél erősebb a nyomás, annál erősebb a tartás

A székely zászlós tiltakozás végén Kovács István unitárius lelkész mondott áldást, amelyben leszögezte: „halállal fenyegetnek mert nem adjuk fel önazonosságunkat, nyelvünket és zászlónkat, de minél erősebb a nyomás, annál erősebb a tartás”. A fél órás tüntetés végén a résztvevők elénekelték a magyar és székely himnuszokat, majd csendben távoztak.