A Kovászna megyei tanfelügyelőség elkezdte utalni a szeptemberi és októberi, kiválósági-, érdem- és szociális ösztöndíjakat az arra érdemes tanulóknak. Kiss Imre főtanfelügyelő tájékoztatása szerint az idei tanévben 13.602 háromszéki diák jogosult ösztöndíjra. Mivel vannak tanulók, akik több fajta támogatásban is részesülnek a tanfelügyelőség ezekben a napokban 15.579 ösztöndíjat utal közel 10 millió lej (2 millió euró) értékben.

Mint ismert a tanévkezdés óta csak most kezdik el az ösztöndíjak kifizetését, így el vannak maradva a szeptemberi és októberi támogatásokkal, amelyek ezekben a napokban érkeznek meg a kedvezményezettek számláira. Kiss Imre összesítette a legtöbb szociális és érdem ösztöndíjat kapó tanintézményeket is. Ez szerint Kovászna megyében az árapataki általános iskola tanulóinak 1028 ösztöndíjat utalnak 624.340 lej értékben. A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolába 849 ösztöndíjat fizetnek 492 031 lej értékben, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulóinak 591 ösztöndíj jár 384 490 lej értékben, míg a Székely Mikó Kollégiumban 531 diáknak fizetnek 371 390 lejt.

Iskolánként 200 és 300 diák között van a havi 450 lejes érdemösztöndíjra jogosultak száma a kézdivásárhelyi Nagy Mózes-, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul-, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor-, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceumokban, a megyeszékhelyi Székely Mikó Kollégiumban és a Puskás Tivadar Szakközépiskolában. A háromszéki tanfelügyelőség kimutatása szerint érdemösztöndíjakat 117 olyan középiskolás diák kap, akiknek tanulmányi átlaga 1-es és 5-ös közötti.

Háromszéken 9294 diák jogosult szociális ösztöndíjra. Az egyszülős családban nevelkedő vagy nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeknek, illetve krónikus betegségekben szenvedő tanulóknak járó havi 300 lejes szociális ösztöndíjak esetében is az árapataki iskola tanulói állnak élen, akiknek 970 szociális ösztöndíjat fizetnek. Ezt követik 366 ösztöndíjjal a bardoci-, 331 támogatással a bölöni általános iskolák, a bodzafordulói Mihail Sadoveanu Gimnázium (293), a gelencei (279), bárkányi (249) és a Sepsiszentgyörgy Őrkő negyedében lévő Néri Szent Fülöp iskola (231).

Kiss Imre főtanfelügyelő
Kiss Imre főtanfelügyelő

A nagyobb összegű, kiválósági ösztöndíjat az országos tantárgy olimpiászokon első, második, vagy harmadik helyet megszerző diákok kapnak. Kovászna megyében két diák kap havi 3000 lejes ösztöndíjat. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum és a Csiha Kálmán Református Kollégium két diákja országos tantárgy verseny első helyezettje. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum egyik tanulója havi 1500 lejes-, míg a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola egy tanulója havi 750 lejes kiválósági ösztöndíjra érdemes tantárgyversenyeken elért eredményei alapján. További 23 tanuló különböző tantárgyversenyeken elért eredményei-, és 33 diák a sportversenyek díjazása alapján kap kiválósági ösztöndíjat.

Háromszéken az idei tanévben 23.738 diák tanul általános és középiskolában, közülük 13.602-an jogosultak valamilyen ösztöndíjra. Az érdemösztöndíjak összege havonta 450 lej, a szociális ösztöndíjak értéke havonta 300 lej. Ezeket halmozni is lehet, ez esetben a tanuló 750 lejnyi ösztöndíjra jogosult havonta.

Az Oktatási Minisztérium adatai szerint szerint országos szinten 2920 diák részesül kiválósági ösztöndíjban, közel 460.000 diák kap érdem ösztöndíjat, és több mint 736 000 fiatalnak jár szociális ösztöndíj.