Tavalyhoz képest idén 400-al csökkent a területalapú támogatási igénylések száma, mutatott rá Marius Popică. A háromszéki Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója szerint az elmúlt esztendőben 12.600 gazda 16.600 hektárra igényelt mezőgazdasági támogatást ám az igénylők száma idén 12.200-ra csökkent miközben a földterületek mérete nem változott. Az APIA igazgatója szerint nincs ok aggodalomra, ez egy természetes folyamat, hiszen a kis parcellákon tevékenykedő idős emberek felhagynak a gazdasággal, vagy átadják azt a fiataloknak vagy eladják földjeiket. Marius Popică szerint ez a folyamat ahhoz vezet, hogy a gazdák összevonják a parcellákat, nagyobb területen megfelelő módon tudnak tevékenykedni. Ugyanakkor még mindig vannak olyan „nadrágszíj parcellák” amely keskenyebb mint a kombájn munkalapja. Bár az elmúlt időszakban kezdtek kialakulni összefüggő mezőgazdasági területek, Kovászna megyében alig 300 olyan nagygazda van, akik 5000 hektárnál nagyobb területen tevékenykednek.

Marius Popică
Marius Popică a háromszéki APIA igazgatója | Fotók: Kovács Zsolt

Kovászna megye mezőgazdasága nem a mennyiségi hanem a minőségi termelésben tud kiemelkedni, mutatott rá Marius Popică. A háromszéki Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója szerint a kistermelőknek piacon maradási lehetőséget biztosít, ha hagyományos termékeket állítanak elő. Másrészt arra ösztönzik a gazdákat, hogy szerezzék meg a bio-tanusítványt, hiszen az így előállított termékeket magasabb áron lehet értékesíteni, másrészt több támogatást is kaphatnak. A háromszéki mezőgazdasági területek fele termőföld és másik fele legelő vagy kaszáló. Az APIA igazgató szerint a háromszéki legelőket és kaszálókat soha senki nem műtrágyázta ezért alkalmasak lennének a bio-minősítésre, aminek birtokában a gazdák többlet támogatást kaphatnának. Kovászna megyében jelenleg a termőföldek 3 százaléka és a legelők 12 százaléka rendelkezik biominősítéssel. Ennek egyik akadálya, hogy a megyében nincs olyan intézmény, amely be tudná vizsgálni a földeket és ki tudná állítani az ehhez szükséges tanúsítványt.

Ráduly István prefektus és Marius Popică a háromszéki APIA igazgatója | Fotók: Kovács Zsolt
Háromszéken egyszerűsített eljárással igényelhető a gazdatámogatás.

Marius Popică igazgató szerint a Kovászna megyei Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) célként fogalmazta meg, hogy abban segítsék a gazdákat, hogy minél több pénzt vonzzanak és az úgy legyen felhasználva, hogy minél kevesebbet kelljen tőlük büntetésként visszavonni. Hozzátette, hogy egyszerűsítették a mezőgazdasági támogatások igénylését. Az APIA átveszi az előző év adatait és ha az adott gazda esetében semmi nem változott, akkor elég ha személyesen vagy elektronikusan aláír egy erről szóló nyilatkozatot. Ha viszont év közben változás történt a gazdaságban akkor elég a polgármesteri hivatal gazdalajstromában aktualizálni az adatokat és az igazolást onnan küldik az APIA-hoz, miközben az állatok adatbázisát megkapják az állategészségügyi igazgatóságtól. A hatóság korszerű, szatellites rendszeren keresztül tudja ellenőrizni minden földterület állapotát és azt, hogy a gazdák eleget tesznek-e kötelezettségeiknek. Az igazgató szerint június 6. után kezdődik terepen az ellenőrzés, szúrópróbaszerűen az igénylők 5 százalékát vizsgálják, továbbá mindazokat, akiknél az elmúlt években gondok voltak. A mezőgazdasági támogatások kifizetése idén október 15-én kezdődik.