Több száz sepsiszentgyörgyi diák „foglalta el” a város főterét pénteken délben és sajátos módon emlékeztek meg a 174 évvel ezelőtti márciusi eseményekre és pimaszul fiatalos módon fogalmazták meg a saját 12 pontjukat, amit az ukrajnai háború okán egy 13. ponttal is kiegészítettek: „nem akarunk III. világhibát!”

A sepsiszentgyörgyi ifjak körében már egy hete terjed a titokzatos #PS kód, illetve megjelent egy videóklip is. Ami diákcsínynek mutatkozott arról péntek délben kiderült, hogy egy nagyszabású mozgalom amit az „M-ek társulata”, vagyis a mikósok, mikesesek és művészetisek – azaz a Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Líceum, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai és a refisek, vagyis a Református Kollégium tanulói szerveztek, hogy hangot adjanak véleményüknek és követeléseiknek.

Márciusi Ifjak Sepsiszentgyörgyön | Fotók: Kovács Zsolt

A négy iskola diákjai péntek délben összehangoltan a tanintézetek udvarain gyülekeztek és hangosbemondós autók, illetve motorosok felvezetésével vonultak végig a városközponton és érkeztek egy időben a főtérre ahol a letakart #SEPSI felirat egyes betűiről levették a borítót így kirajzolódott a #PS jelszó ami Petőfi Sándorra utal. Ugyanakkor szétosztották a jelenlévők között a sepsiszentgyörgyi iskolák tanulói által szerkesztett „Amondó” című diáklap „forradalmi” kiadását.

Előkerültek a mikrofonok és a harsány diákmozgalom szószólói ismertették a sepsiszentgyörgyi „márciusi ifjak” követeléseit és mindegyik után a tömeg válaszolta, hogy úgy legyen!”.

1. Igazságot, ne kertelést!

2. Kérjük a kalitkánk kulcsát a kezünkbe!

3. Minőségi művészeti és filozófiai érzékenyítést mindenkinek!

4. Cancel the cancel culture!

5. Újra akarjuk látni a tenyerünket: szabadulást a virtuális világból!

6. Isten – ha van – most szóljon!

7. Te magad légy!

8. Növényvilág polgári jogainak a bevezetése!

9. Érvényességet a fiatalok véleményének!

10. Humorérzéket a szomszédnak!

11. kötelesség az elesettet felsegíteni!

12. PONT

13. Nem akarunk III. világhibát!

Követeléseik ismertetése után a sepsiszentgyörgyi diákok, kezükkel béke jelét formálva, egy perces néma csenddel jelezték, hogy békét szeretnének a világban. A 174 évvel ezelőtti márciusi eseményekre emlékezve Petőfi Sándor – Nemzeti dalát is sajátos változatban, vagyis kizárólag magánhangzókkal mondták el. Ezt követően felcsendült a diákmegmozdulás „himnusza”, az Adhoc naeked (adok neked/spontán meztelenség) zenekar – #PS című dala ami tulajdonképpen az újraértelmezett és rímbe szedett 12 pont volt.

Az esemény zárásaként előkerült néhány üveg színes festék és kezeiket belemártva tenyérlenyomataikkal összemázolták a #Sepsi felirat P és S betűit majd felszabadult hangulatban egymás arcát is összemázolták.

Az ifjúsági nemzeti ünnepet évek óta Pálffy Tibor sepsiszentgyörgyi színész kezdeményezi és koordinálja és mindez a polgármesteri hivatal, az iskolák vezetősége támogatásával és a rendőrség felügyelete alatt valósult meg.