Ordibálások, személyeskedések és lincshangulat jellemezte a háromszéki Illyefalva községben hétvégére összehívott falugyűlést, ahol a helybéliek a megye vezetőitől és a szállításügyi minisztérium képviselőjétől várták a megoldást arra, miként lehet a falujuktól távolabb téríteni a majdani Brassót és Bákót Kovászna megyén keresztül összekötő A13-as jelzésű autópálya nyomvonalát.

Zsúfolásig megtelt szombaton az illyefalvi kultúrház, több mint kétszázan gyűltek össze a teremben, és sokan az épület elől is hallgatták a közel 4 órán át tartó vitát, amely a Benkő Árpád Jenő helyi tanácstag által szervezett falugyűlésen egyrészt a közösség szószólói másrészt Fodor Imre polgármester, Ráduly István prefektus, Tamás Sándor háromszéki tanácselnök, Kovács Ödön megyemenedzser és Sándor Gábor a szállításügyi minisztériumi államtitkár között zajlott.

„Az illyefalviak nem süketek és nem szén-dioxiddal élnek!”

Felvezetőként Benkő Árpád Jenő ismertette az illyefalviak panaszát miszerint nemrégiben megdöbbenve értesültek a sajtóból, hogy a korábban nyilvánosságra hozott négy autópálya nyomvonal helyett – amelyek elkerülték volna Illyefalvát és a hozzá tartozó Aldobolyt – egy ötödik nyomvonalat fogadtak el, amely viszont túl közel, alig 50-100 méternyire halad el házaiktól, így az negatívan befolyásolná egészségüket mert zaj és környezetszennyezést okozna, ugyanakkor a majdani autópálya elvágná a falut a földjeik egy részétől.

Tamás Sándor és Benkő Árpád | Fotók: Kovács Zsolt

Az illyefalvi falugyűlésen részt vett a szomszédos Brassó megyei Vámoshíd település képviselője is, amely arra mutatott rá, hogy őket is meglepetésként érte az elfogadott nyomvonal mert arról nem voltak tájékoztatna másrészt a településükön házakat is kellene bontani, helyt csinálva az autópályának. A sűrű bekiabálásoktól tarkított falugyűlésen a helybéliek részéről elhangzott, hogy: az illyefalviak nem süketek és nem szén-dioxiddal élnek, hogy el kellene viseljék az autópálya közelségét. Az ajtót bezártuk és amíg nincs megoldás innen nem megy ki senki. A fehér füst fel kell szálljon mint a Vatikánban, fejtette ki Benkő Árpád Jenő.

A polgármestert is meglepte az elfogadott nyomvonal?

Illyefalva polgármestere Fodor Imre felszólalásában rámutatott, hogy ő is egy tavaly június elején a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (CNAIR) megbízásából a Kovászna megyei prefektúra által összehívott gyűlésen szembesült azzal, hogy az addig ismert 4 nyomvonal tervezet helyett egy ötödik nyomvonalat javasolnak, amely hátrányos Illyefalva és Aldoboly számára. Fodor Imre pontosította, hogy amikor megtudta, hogy az autópálya nyomvonala Illyefalva és Aldoboly mellett haladna el, első pillanattól ellenezte azt.

Fodor Imre illyefalvi polgármester

Ekkor a falus felei felrótták a polgármesternek, hogy nem tájékoztatta őket a települést hátrányosan érintő nyomvonalról és nem szervezett közvitát. „Ki kényszerítette titoktartásra a polgármestert”, követelték hangosan a falugyűlés résztvevői. Fodor Imre polgármester válaszul elmondta: a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (CNAIR) írásban kötelezte titoktartásra. Értesülésünk szerint ennek az az oka, hogy elkerüljék a telekspekulációkat. Fodor Imre ugyanakkor leszögezte: ő is aláírta a nyomvonal módosítását követelő – több mint 1000 támogatót összegyűjtő – petíciót.

Provokált a társadalmi békéért felelős prefektus

A polgármestert követően Ráduly István prefektus szólalt fel és figyelmen kívül hagyva a teremben kialakult paprikás hangulatot, kioktató hangnemben szólt az összegyűltekhez és „olcsó választási akciónak” minősítette a falugyűlést. Kijelentése heves reakciókat váltott ki a jelenlévőkből, volt akit le kellett fogni, hogy ne induljon a prefektus ellen.

Ekkor a falubeli Orbán Miklós RMDSZ-es megyei tanácstag határozottan felhívta a prefektus figyelmét, hogy ne hergelje az illyefalviakat. „Az elmúlt hetekben próbáltam figyelmeztetni, hogy lincshangulat van a faluban. Szó sincs választási kampányról, így Illyefalva nem fogott soha össze, szögezte le Orbán Miklós.

Ráduly István prefektus

Tevékenységem elismerésének veszem az ellenem szóló bekiabálásokat, fejtette ki a Ráduly István kormánybiztos. Arra utalva, hogy a majdani autópálya elfogadott nyomvonala elkerüli a szomszédos Uzon községet és Illyefalva fele veszi az irányt, a prefektus kifejtette: ő korábban Uzon község polgármestere volt és ezt a tisztségét hatékonyabban ellátta mint Illyefalva polgármestere.

Ekkor egy helybéli hölgy, Muscalu Katalin számon kérte Ráduly Istvánt, hogy tavaly nyáron – már prefektusként – tett közzé egy Facebook bejegyzést miszerint „…sikerült meggyőzni a tervező céget, hogy Uzon és Szentivánlaborfalva belterületétől alig pár száz méterre tervezett autópálya nyomvonalát távolítsák el a két településtől Sepsiszentgyörgy irányába. … Nem mindegy milyen hatékonyságú vezető képviseli közösségünk érdekeit.”

Válaszként a kormánybiztos kifejtette: ez egy szerencsétlen bejegyzés mert amikor ezt tette már nem volt polgármester. A prefektus érzékeltette, hogy Facebook bejegyzése kampánycélokat szolgált, hiszen mint mondta: „éppen akkor Uzonnak nem volt polgármestere és jöttek a választások”.

Végezetül Ráduly István elmondta: megkapta az illyefalviak és aldobolyiak által összegyűjtött több mint ezer aláírást tartalmazó petíciót és azt már hétfő reggel elküldi a szállítási minisztériumba, azzal a kéréssel, hogy találjanak megoldást az emberek problémáira.

„Ahol van út, ott van visszaút is”

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnöknek sikerült némileg csillapítania a kedélyeket, hiszen már felszólalása elején leszögezte: van megoldás erre a kérdésre, mert ahol van út ott van visszaút is! Kijelentését lelkes taps követte majd a közönségből érkező kisebb-nagyobb megszakításokkal sikerült a kiegyezés fele haladni.

A háromszéki tanácselnök is ismertette a megyét átszelő autópálya nyomvonalának kijelölési folyamatát. Leszögezte, hogy a majdani autópálya megrendelője a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (CNAIR) a megyei tanácsnak mindössze adminisztratív feladata van az urbanisztikai bizonylat kiállításával. Tamás Sándor arra mutatott rá, hogy a kiállított urbanisztikai bizonylatba beépítettek egy biztonsági előírást mivel kötelezik a CNAIR-t, hogy az illetékes hatóságoktól származó jóváhagyások mellett köteles az autópálya nyomvonala által érintett földtulajdonosoktól közjegyző előtti nyilatkozatot beszerezni, hogy egyetértenek a munkálatokkal.

Tamás Sándor háromszéki tanácselnök

A közel négyórás, paprikás hangulatú gyűlés végén abban állapodtak meg, hogy létrehoznak egy munkacsoportot, melynek tagja egyrészt az illyefalvi falugyűlést szervező Benkő Árpád Jenő és még két hangadó tiltakozó, valamint Tamás Sándor megyei tanácselnök, Ráduly István prefektus és Fodor Imre polgármester és ez a küldöttség Bukarestben a felkeresi a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (CNAIR) vezetőit és tárgyalnak a kijelölt nyomvonal módosításáról. Végezetül Sándor Gábor szállításügyi államtitkár segítséget ígért, hogy megnyitja a háromszéki küldöttség előtt a beruházó CNAIR társaságnál a kapukat és ismerteti az érintettek álláspontját, hogy elérjék a nyomvonal módosítását.

Mint arról beszámoltunk Kovászna megyében mintegy 76 kilométeres autópálya-szakasz építését tervezik, amely a kijelölt nyomvonal szerint Illyefalva területén, Aldobolynál éri el a megyét és Berecknél hagyja el Háromszéket. A jövendőbeli autópálya Kovászna megyében áthaladna Illyefalva, Sepsiszentgyörgy, Uzon, Réty, Gidófalva, Maksa, Nagyborosnyó, Dálnok, Szentkatolna, Kézdivásárhely, Torja, Kézdiszentlélek, Lemhény, Kézdialmás, Bereck közigazgatási területén. Az autópályának le- és felhajtó szakasza épül Kilyénnél, Sepsiszentgyörgynél, Rétynél, Kézdivásárhely északi és nyugati részén, valamint Lemhénynél. A nyomvonal szerint a Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely–Bákó autópálya hossza 162 km lesz, a Brassó–Bereck közötti útszakasz a legkönnyebben megépíthető.