Hat háromszéki iskolában részlegesen vagy teljesen felfüggesztették az oktatást a felső légúti megbetegedések elterjedése miatt, tájékoztat a tanfelügyelőség.

A csernátoni iskolában teljesen elrendelték a kényszerszünetet, mint ahogy a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium külön épületben működő elemi tagozatán sem mennek iskolába a gyerekek. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban három osztály, a Váradi József Általános Iskolában két osztály, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban egy előkészítő osztály diákjai maradnak otthon pénteken. A mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskolában a I. és III. osztályosok nem mennek iskolába.

Kiss Imre főtanfelügyelő arról tájékoztat, a döntést az oktatás részleges vagy teljes felfüggesztéséről a tanintézetek vezetőségének javaslatára hozták meg, mert sok gyerek hiányzott felső légúti megbetegedés miatt, így próbálják megakadályozni, hogy a fertőzés tovább terjedjen.