A kulturális minisztérium szerint nem avatható fel az Úz völgyi katonatemető román emlékműve, mert a bákó megyei Dormánfalva önkormányzata azt nem törvényesen építette. A minisztérium erről Constantin Toma dormánfalvi polgármesternek küldött levelet.

A kulturális tárca közölte: a polgármester elmulasztotta kérni a minisztériumnak az emlékmű művészi koncepciójára vonatkozó jóváhagyását. A megjelölt törvénycikkely azt mondja ki, hogy köztéri emlékművek állításánál a minisztériumi jóváhagyás elmulasztása 10 ezer és 20 ezer lej közötti bírsággal büntetendő.

A szaktárca közölte a dormánfalvi polgármesterrel, hogy a minisztériumi jóváhagyás hiányában nincsen törvényes lehetősége a köztéri emlékmű felavatására. Korábban az Állami Építkezési Felügyelőség figyelmeztette Bákó megye prefektusát, hogy Dormánfalva polgármesteri hivatala törvénytelenül állította ki az úzvölgyi katonatemető román parcellájának a létrehozását lehetővé tevő építési engedélyt.

A hatóság megállapította, hogy a bákó megyei település nem bizonyította egyértelműen a terület fölötti tulajdonjogát. Az úzvölgyi katonatemetőt Hargita megye legnagyobb és legjelentősebb első világháborús emlékhelyeként tartják számon.

Korodi Attila képviselő mogyorófa keresztet állít

Mogyorófa keresztekkel jelölték meg a meggyalázott magyar katonák sírhelyét

Hat pontban sértette az építkezési törvényt a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata, amikor román katonasírok parcelláját hozta Úzvölgye település magyar katonai temetőjében. Ezt az építkezési felügyelőség közölte csütörtökön a bákói prefektúrával. Mint ismert, az RMDSZ vezetői egy héttel ezelőtt felszólították a román szakhatóságokat az építkezések leállítására.

Korodi Attila képviselő arról tájékoztatott, hogy mogyorófa veszőből font keresztekkel megjelölték a meggyalázott magyar katonák sírhelyeit. Korodi elmondta, a Bécsi Hadtörténeti Levéltárból származó temetői kataszter alapján bizonyított, hogy a román kereszteket a magyar katonák sírjainak meggyalázásával állították fel.

További akciók következnek. A közbirtokosságok temetőgondozást szerveznek, az ifjúsági szervezetek naponta őrséget állnak, a huszárcsapatok, zarándoklatot szerveznek. Emellett vasárnapra 15 órai kezdettel egy nagyszabású rendezvényt terveznek, amikor ökumenikus tábori istentiszteletet tartanak.