„A szabadságra való igényünket akkor érezzük legjobban, ha annak hiányában élünk”, mutatott rá Sepsiszentgyörgy főterén elmondott ünnepi beszédében Antal Árpád. A háromszéki megyeszékhely polgármestere a jelenlévő több ezres ünneplő tömeg és a meghívottak mellett üdvözölte azokat a „bennünket körülvevő, megfigyelő, látható és láthatatlan erőket”, amelyeknek tevékenysége ébren tarja bennünk a kreativitást. Mint kifejtette: miattuk kell kidolgozzuk évről évre a nemzeti önkifejezésünk újabb módozatait.

Antal Árpád polgármester | Fotó: Kovács Zsolt

A polgármester a város központjának lámpaoszlopaira kitűzött díszekre utalva kifejtette: „ezek a nemzeti színű szívek, jelzések a magyarság önérzetébe durván belegázoló prefektusok és a hatalom számára, hogy jogi és adminisztratív eszközökkel le lehet vetetni a magyarság szimbólumait, meg lehet büntetni a polgármestereket, de ezeket a szimbólumokat nem lehet kitépni a szívünkből, nem lehet korlátozni a szülőföldünk iránti ragaszkodást és szeretetet”.

Nemzeti Ünnep Sepsiszentgyörgyön | Fotó: Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott: 1848-ban a nemzetek lázzadtak, ma pedig okkal és joggal a régiók lázadnak. Antal Árpád kifejtette: „Erdély és Székelyföld száz éve lett Románia része, és azt érezzük, hogy Erdély egyesülésének Romániával Bukarest és Dél-Románia lett az egyedüli nyertese, Bukarest mindent megtett, hogy megakadályozza Erdély és Székelyföld megerősödését. Az is a szabadság hiánya, hogy egy régiót erős kézzel fognak vissza attól, hogy fejlődhessen”.

Nemzeti Ünnep Sepsiszentgyörgyön | Fotó: Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott: Bukarest önzése és gondatlan magatartása miatt okkal és joggal lázad Erdély és Moldva, hiszen a főváros száz éven át nem volt jó gazdája az országnak, nem voltak képesek autópályával összekötni Romániát Erdéllyel. „Bukarest az a kisgömböc, amely mindent lenyel és étvágya folyamatosan hatalmas. Bukarestet a régiók tartják el, de számukra csak egy töredéke jut annak, amit hozzájárulásuk alapján megérdemelnének”. Antal Árpád szerint Románia számára a jövőt az jelenti, hogy minden történelmi régió saját kezébe vegye a sorsát és helyben hozzák meg a számukra fontos döntéseket, mert az országnak van fővárosa, nem pedig Bukarestnek országa, nyilatkozta Antal Árpád.

Nemzeti Ünnep Sepsiszentgyörgyön | Fotó: Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi ünnepség díszszónoka Dr. Martonyi János, Magyarország volt külügyminisztere is rámutatott: az egyéni szabadság és a közösség szabadsága nem választható el egymástól, így az egyén jogai sem választhatóak el a közösség jogaitól. „Nincs egyéni szabadság a közösség szabadsága és jogai nélkül. A közösségi jog pedig azt jelenti, hogy a közösség dönthet a saját ügyeiről, rendelkezik saját magával, kormányozza magát, ezt hívják önkormányzatnak, de leginkább autonómiának”. Martonyi János szerint az autonómia mindenekelőtt a lelkünkben és szívünkben van, mert a közösség ragaszkodik a múltjához, hagyományaihoz, örökségéhez és persze jelenéhez és jövőjéhez. Joga van a nyelvéhez, az értékeihez, az önazonosságához, a szimbólumaihoz, a zászlójához, fejtette ki a volt magyar külügyminiszter.

Nemzeti Ünnep Sepsiszentgyörgyön | Fotó: Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi március 15-i ünnepségen fellépett a Székely Mikó Kollégium Néptáncegyüttese, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai és az egyesített kórusok. Az ünnepség lelkészi áldással, a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.