Háromszéken nem elég a béralap az oktatásban dolgozók fizetésének fedezésére, mutatott rá Kiss Imre. A Kovászna megyei főtanfelügyelő a Sláger Rádiónak elmondta: a rendelkezésükre álló pénzalap már ebben a hónapban sem fedezi a fizetéseket. Áprilisban ugyan maradéktalanul kiadják a béreket, de a 17 százalékos hiányt a következő hónapok béralapjából vették el így a következőkben görgetik maguk előtt.

A kilátások sem megnyugtatók, hiszen az oktatási tárca vezetői múlt héten leszögezték: bele kell férni a fizetésalapba mert nem lesz költségvetés kiegészítés, mondta Kiss Imre. A főtanfelügyelő szerint az előző esztendőkben az önkormányzatok kapták a fizetésekre szánt pénzkeretet a szaktárcától és amelyik településen szükség volt, pótolták a hiányt, idén azonban az oktatási minisztérium egyenesen a tanfelügyelőségeknek utalja a béralapot és a megyei tanfelügyelőségeknek nincs lehetőségük pótolni a hiányzó összegeket.

Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő | Fotó: Kovács Zsolt

Rámutatott, hogy a vonatkozó törvények is ellentmondanak egymásnak, hiszen egyrészt bele kell férni a pénzügyminisztérium által leosztott pénzkeretbe, másrészt törvény szerint a pedagógusoknak és oktatásban dolgozó személyzetnek kötelezően ki kell adni az őket megillető fizetéseket.

Kiss Imre szerint csak kisebb megtakarításokat tudnak eszközölni, hiszen tanév közben nem tudnak megszüntetni pedagógus állásokat és a jelenleg is minimális kisegítő személyzetre is szükség van az oktatási intézmények működtetéséhez. A főtanfelügyelő leszögezte: Kovászna megyében egyetlen tanintézetet sem számolnak fel, csak ha az teljesen kiürül.