Szilágyi István kisebbségjogász, a jogvédő egyesület elnöke közleményében kifejti, hogy az elmúlt hónapok eseményeit figyelemmel követve a Romániai Magyar Jogvédő Egyesület (RMJE) úgy véli, a prefektusok messze meghaladják hatáskörüket és visszaélnek hatalmukkal vagy éppen tétlenségükkel okoznak csalódást, kettős mércét alkalmazva az erdélyi magyarsággal szemben, legyen szó nyelv- és szimbólumhasználatról vagy éppen a véleménynyilvánítás szabadságáról.

A kisebbségjogász úgy ítéli meg, hogy Kovászna és Hargita megye prefektusa is visszaélt a hatalmával, amikor tévesen hivatkozott a román zászlótörvény korlátozásaira a március 15-i ünnepséggel kapcsolatban. „Szó sincs arról, hogy idegen állam zászlóját használná jogtalanul a magyarság, hanem a saját nemzeti jelképéről van szó, aminek használatához minden joga megvan, különösen az ünnepeken. A prefektusok elvitatják a székelyföldi önkormányzatok jogát is attól, hogy belátásuk szerint, a helyi lakosság kulturális sajátosságait figyelembe véve díszítsék fel a várost egy saját rendezvényen”, írja közleményében a Romániai Magyar Jogvédő Egyesület.

Magyar nemzeti szalaggal díszítették ki Sepsiszentgyörgy belvárosát | Fotó: Kovács Zsolt

Szilágyi István kisebbségjogász, a jogvédő egyesület elnöke elmondta: „Nyilvánvaló a rosszhiszeműség és a hatalmi visszaélés a román prefektusok részéről a magyarlakta megyékben, és eddig jóformán csak politikai számonkérés történt, ami nem járt kellő sikerrel. Egyesületünk ezért kísérletet tesz a prefektusok jogi úton történő számonkérésére, méghozzá bűnügyi feljelentéseket készülünk beadni.”

A közlemény arra is rámutat, hogy a tél folyamán Maros megye prefektusa újra megtámadta a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését Marosvásárhelyen, és pereskedésével tulajdonképpen akadályozza a helyi hatóságokat abban, hogy alkalmazzák az európai kisebbségvédelmi egyezményeket, amelyek egyértelműen bátorítják a kétnyelvűsítést. A prefektus tudatosan és rosszhiszeműen érvel azzal, hogy nincs törvényes keret Romániában, ami megengedné az utcanevek többnyelvű feliratozását, és ez kimeríti a hatalmi visszaélés fogalmát.

Végül, az Egyesület felhívja a brassói és a temesi prefektusok figyelmét arra, hogy Brassó városának és Temes megye tanácsülésein nemrég nyíltan revizionista nyilatkozatokat szavaztak meg a tanácsosok, amiben Románia és Moldova újraegyesülését támogatják. „Hivatalos álláspontot várunk a törvényesség őreitől, de valószínűnek tartjuk, hogy elnézik a hazafiak ténykedését. Ezzel nyilvánvalóvá teszik a kettős mércét, amelyet a román kormány alkalmaz, hiszen prefektusai által egy pillanatig sem késlekedett lecsapni a székelyföldi autonómiahatározatokra, és megállapítani az önkormányzati hatáskör túllépését.” – magyarázta az akció értelmét a RMJE elnöke.