Negatívan véleményezte a román kormány és a törvényhozói tanács Székelyföld autonómia statútumát. A törvénytervezetet benyújtó Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő szerint ettől még a törvényalkotási folyamat folytatódik, március 13-án, kedden az emberjogi bizottság tárgyalja. Az autonómia statútumról szóló parlamenti közvita március 6-án lezárult, több mint 120 véleményezés, javaslat érkezett be, mondta Kulcsár Terza József, aki a nagy érdeklődést pozitívan értékeli. A kormány véleményezése még nem került fel a honlapra, ám a törvényhozói tanács negatív véleményezése nyilvános, 14 oldalon részletesen kifejtik, hogy miért alkotmány- és törvényellenes a kezdeményezés.

Azzal indítanak, hogy a tervezet az egységes, román nemzetállammal párhuzamos, különálló állami entitás létrehozását tűzte ki célul. Emlékeztetnek, hogy korábban kétszer volt a román parlament előtt a statútum, és akkor is negatívan véleményezték. Kifejtik, hogy a tervezet szembe megy az alaptörvény első cikkelyével, miszerint Románia egységes, oszthatatlan nemzetállam. A törvényhozói tanács szerint azért is alkotmányellenes, mert sérti az állampolgárok közötti egyenlőség elvét. Még a saját szimbólumok használata is sérti Románia szuverenitását, az alkotmány szerint ugyanis csak a román nemzeti jelképek elfogadottak. A helyi közigazgatási törvény több cikkelyével is ellenkezik, hiszen az leszögezi, hogy a helyi autonómia elve nem sértheti az egységes államot, a helyi autonómia csak közigazgatási és pénzügyi szinten érvényesülhet, más formái, politikai, vallási, vagy etnikai nem elfogadottak. A közigazgatási szervezésre is kitérnek, az országban csak a község, város és megye elfogadott, a régió nem. Aggódnak, hogy az autonóm régióban nem lehetne egységesen alkalmazni a romániai törvényeket. A nemzetközi törvények vonatkozásában is vizsgálják a kezdeményezést, arra jutva, hogy a kollektív jogokat nem kell szavatolni, másrészt ha az ország alkotmányával szembe megy elfogadhatatlan az etnikai alapú területi autonómia.

Kulcsár- Terza József szerint készül a bizottságokban, majd a két házban zajló vitára, fenntartja a kezdeményezést, elsősorban arról próbálja meggyőzni a román politikusokat, hogy az autonómia nem jelent határmódosítást. Számít arra, hogy a bizottságok sem támogatják majd a tervezetet, ennek ellenére be fog kerülni a plénum elé, hiszen ha nem tűzik napirendre 45 munkanap alatt, hallgatólagosan átmegy.