Egyelőre marad a magyar diákokkal szembeni igazságtalan rendelkezés, hogy az angol tantárgyversenyen nem anyanyelvükre, hanem egy másik idegennyelvre, románra kell fordítsanak. Ezzel hátrányba kerülnek azokkal szembe, akiknek román az anyanyelvük.

A háromszéki tanfelügyelőség elutasító választ kapott az oktatási minisztériumból arra a beadványra, amelyben kérték a kisebbségi diákokat hátrányosan érintő szabályzat módosítását. A minisztérium válaszában az iskolai programokra hivatkozik, amely szerint a kisebbségi diákok is románból és románra fordítják az idegen nyelveket, és megállapítják, hogy a tantárgyverseny szabályzata összhangban van az érvényes jogszabályokkal.

Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő szerint a döntés igazságtalan | Fotó: Kovács Zsolt

Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő a Sláger Rádió kérdésére elmondta: holtpontra jutott az ügy, kénytelenek ezen visszás szabályzat alapján megszervezni az angol tantárgyverseny megyei szakaszát, még akkor is ha tudják, hogy ez igazságtalan a magyar diákokkal szemben. A diákokra bízzák, hogy ilyen feltételek mellett részt vesznek, vagy sem a megyei versenyen.

Asztalos Csaba az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke híradónk jelzésére úgy nyilatkozott hivatalból indítanak eljárást, hiszen a szabályzat diszkriminálja a kisebbségi diákokat. Az angol tantárgyverseny megyei szakaszára március 3-án kerül sor.